Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI ANTONI bp.

  ur. 13 VI 1745, zm. 24 IV1824 w Przemyślu.

  Studiował teologię w krak. seminariumd u c h . ; 1769 przyjął święcenia k a p ł . ; 1768-83 pełnił obowiązkis e k r e t a r z a bpa przem. J. Kierskiego; 1778 objął prepozyturęw kapitule kolegiackiej w Brzozowie; od 1776 był kanonikiemk a t e d r a l n ym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ BOGUMIŁ

  ur. 20 III 1801 w Warszawie, zm.12 XI 1870 w Toruniu, niem. pisarz. Uczył się w Kwidzyniei Królewcu; 1817-21 studiował filozofię na Uniw. Wrocławskim;od 1823 przebywał w Lisowie k. Torunia, od 1830w Golubiu, a od 1847 w Toruniu.

  Ogłosił wiele dzieł, z których na uwagę zasługują Buchder Kindheit (F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICYN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

  ur. 19 XII1773, zm. 4 XII 1844 w Gaspra-Aleksandrija, działacz Kościołaprawosławnego.

  Wychowany na dworze ces. KatarzynyI I , przyjaźnił się z przyszłym ces. Aleksandrem I; w latachmłodzieńczych pozostawał pod wpływem myśli Voltaire ' a ; od 1803 kierował sprawami Kościoła prawosł.;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI JAN KLEMENS bp.

  ur. 23 XI 1748 wKowalewszczyźnie (Łomżyńskie), zm. 8 III 1820 w Warszawie,działacz kośc. i polityczny.

  W 1764 wstąpił do zgrom,misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Warszawie; po przyjęciu1771 święceń kapł. był prof, oraz kaznodzieją w zgromadzeniu;1774 opuścił zgromadzenie i do 1781 był prob,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ HERMANN von der

  ur. 17 III 1835 w Dusseldorfie,zm. 25 VII 1906 w Berlinie, teolog luterański.

  Studia teol. odbywał 1853-58 w Erlangen, Berlinie, Tybindzei Bonn; 1861 został kaznodzieją poselstwa prus. wRzymie; od 1865 był prof, teologii ewang. w Bazylei (od1873 wykładał w B o n n ) ; 1876 przeniósł się do Berlina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICYN DMITRIJ DMITRIEWICZ, Gallitzin Demetrius Augustine

  ur. 22 XII 1770 w H a d z e , zm. 6 V 1840 w L o r e t t a(Pensylwania), misjonarz, apologeta.

  Pod wpływem matkiprzeszedł 1778 na katolicyzm; oddelegowany 1792 do armiia u s t r . , był zmuszony udać się do Stanów Zjedn., gdziewstąpił do seminarium duch. w Baltimore i jako pierwszyseminarzysta, który odbył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLUB - DOBRZYŃ

  Miasto, parafie i dekanaty - golubskiw diec. chełmińskiej i dobrzyński w diec. płockiej(do 1950 o d r ę b n e miasta, przedzielone rzeką Drwęcą, któraod 1815 stanowiła granicę między z a b o r em ros. i p r u s . ) .G o l u b , wieś wzmiankowana 1254, był do 1293 własnościąbpstwa w ł o c ł . , a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICHOWSKI NORBERT OFMObs

  Imię chrzestneAdam, ur. 9 XII 1848 we Lwowie, zm. 21 V 1921 w Leżajsku,historyk zakonu, publicysta.

  Do zakonu wstąpił 1869;studia filoz.-teol. odbywa! w seminarium zak. we Lwowie iTarnowie, gdzie 1873 przyjął święcenia k a p ł . ; był l e k t o r emstudium zak. we Lwowie i katechetą gimnazjum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLCOWA

  Parafia w dek. brzozowskim w diec.przemyskiej. Wieś G., zał. 1448 przez bpa przemyskiegoPiotra Chrząstowskiego i nazwana od jego imienia Piotrowinem,przyjęła nazwę G. (od nazwiska pierwszego sołtysaMacieja Golca); po lokacji wsi zbudowano w G. drewnianykościół par. św. Barbary o konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIAN ZYGMUNT ks.

  ur. 10 VII 1824 w Krakowie,zm. 21 II 1885 w Wieliczce k. Krakowa, homileta, teolog,współtwórca —> neoscholastyki w Polsce.

  Po studiach filoz.-teol. w krak. seminarium duch. przyjął1849 święcenia k a p ł . ; studia teol. kontynuował w Lowaniumi Rzymie, gdzie uzyskał doktorat; jako uzdolniony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt

Do góry