Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI, Gołembiowski PAWEŁ

  Żył w X V I I Iw., malarz. Wg wpisu do Albumu Studiosorum UJ z 21 IV1747 należał do krak. malarzy cechowych, którzy otrzymaliopiekę prawną uniwersytetu;

  1752 został mistrzem, a 1753starszym cechu. Malował obrazy dla klasztoru Karmelitówbosych w Czernej k. Chrzanowa, m.in. Ekstazą św. Teresyod Jezusa z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

  ur. 10 VI 1902 w Jedlińskuk. Radomia, zm. 2 XI 1980 w Nałęczowie, teolog i duszpasterz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Sandomierzu,przyjął 1924 święcenia k a p ł . ; dalsze studia odbywał na Gregorianumw Rzymie, gdzie 1925 uzyskał doktorat filozofiii 1928 teologii. Po powrocie do kraju był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDONOWSKI ANDRZEJ OSPĘ

  ur. 1596, zm. 28 I X1660 w Częstochowie, pisarz zakonny.

  Do zakonu wstąpi!1615; studia filoz.-teol. odbył w Kaliszu i Poznaniu; nast.wykłada! teologię w Pińczowie, a od 1623 na Jasnej Górze,gdzie organizował bractwa i był także kaznodzieją; 1638został gen. wizytatorem pol. prowincji, a 1640...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄB PIOTR SVD

  ur. 18 I 1888 w Starej Schodni k.Opola, zm. 26 V 1943 w Dachau.

  Studia filoz.-teol. odbyt wseminarium zak. w Módling k. Wiednia i klasztorze SanktWendet w Niemczech, po czym 1915 przyjął święcenia k a p t . ;po odbyciu stużby wojskowej od 1919 studiował slawistykęna uniw. w Poznaniu; nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBICA, gołąb

  (hebr. jonah, gr. peristera), w Bibliiokreślenie różnych odmian ptaków, dzikich lub oswojonych,m.in. gołębia i synogarlicy; symbol —» Ducha Świętego(III 1).

  1. W P i ś m i e św. - g. jest jedynym ptakiem, który mógłbyć ofiarowany w świątyni, zwł. jako ofiara ubogich w obrzędachoczyszczeń (Kpł 5,7;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /7 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄBEK, Gollumbek JAKUB

  ur. 1739 na Śląsku,zm. 30 III 1789 w Krakowie, kompozytor i śpiewak.

  Początkowodziałał przy kościele Mariackim, a od 1774 w kapelikatedralnej na Wawelu; 1781-87 nauczał śpiewu w szkoleśpiewaczej, zał. przez prob, katedry wawelskiej ks. WacławaSierakowskiego.

  Twórczość religijną G. reprezentują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIEWSKI HIERONIM ks.

  ur. 13 IV 1845 w Fordoniek. Bydgoszczy, zm. 29 IX 1918 w Chełmnie.

  Studia filoz.--teol. odbył w seminarium duch. w Pelplinie i tam 1868przyjął święcenia k a p ł . ; 1872-87 był prob, w J a s t a r n i , a nast.w Szynwałdzie k. Grudziądza; 1900-06 był sekretarzem,1906-09 skarbnikiem Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLBA FRANCISZEK ks.

  ur. 14 VIII 1862 w Bachowicachk. Wadowic, zm. 18 I 1944 tamże, orientalista, egzegeta.

  Studiował teologię na U J ; po przyjęciu 1886 święceń k a p ł . byłm.in. katechetą w Wadowicach, a nast. wykładał w tamtejszymgimnazjum św. Jacka; w Krakowie, a p o t em w Zakrzówkuk. Krakowa prowadził internat dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIN STARY

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Parafia powstała w XIV w.; 1409wspomniany jest pierwszy jej prob. Marcin Siekierka; pierwotnykościół par. pod wezw. Urszuli z Towarzyszkami wznieśli właściciele G. Borkowie z Gryżyny;

  obecny kościółWniebowzięcia NMP, zbudowany ok. 1660-70 z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁCZA

  Parafia w dek. miechowskim w diec. kieleckiej.Kościół par. św. Maurycego, wzmiankowany 1325-27,przebudowano ok. 1585;

  na jego miejscu wzniesiono 1657 nowy,drewniany pod wezw. św. Franciszka Ksawerego, konstrukcjizrębowej, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie,z kaplicą św. Franciszka Ksawerego, o ł t a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry