Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOMÓŁKA MIKOŁAJ

  ur. ok. 1535 w Sandomierzu (?),zm. po 30 IV 1591 (5 III 1609 w J a z ł o w c u ? ) , kompozytor.

  Przyjęty 1545 na dwór króla Zygmunta II Augusta, uczyłsię od 1548 muzyki u Jana Klausa i grał w kapeli (do 1563);1566-78 mieszkał w Sandomierzu, gdzie m.in. był ławnikiem; 1580 krak. drukarnia Łazarzowa wydala...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONGORA y ARGOTE Luís de

  ur. 11 VII 1561 wKordowie, zm. 23 V 1627 tamże, poeta, twórca barokowegostylu lit. (zw. gongoryzmem lub kultyzmem).Studiował na uniw. w Salamance; 1585 przyjął święceniakapł. w Kordowie; od 1612 był król. k a p e l a n em i przebywałw Madrycie.

  We wczesnym okresie pisał głównie lud. letrillasi romance -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMPERZ THEODOR

  ur. 29 III 1832 w Brünn, zm.29 V I I I 1912 w Baden k. Wiednia, filolog klasyczny i historykfilozofii.

  Był prof, filologii klasycznej na uniw. w Wiedniu(1873-1901); 1882 został członkiem Austr. Akademii Nauk.J a k o historyk filozofii i kultury staroż. byl pod wpływemhistoriografii pozytywistycznej, a zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONIĄDZ

  Parafia w dek. knyszyńskim (od 1922) warchidiec. w Białymstoku.

  G. powstał na t e r y t o r i um należącymw X I V w. do książąt mazowieckich, którzy zbudowali tudrewniany zamek, strzegący przed Krzyżakami i Litwinami;od 1509 G. byt w posiadaniu Radziwiłłów, pełniąc do 1569r o l ę stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMULICKI WIKTOR

  ur. 17 X 1848 w Ostrołęce,zm. 14 II 1919 w Warszawie, poeta, powieściopisarz, publicysta.

  W 1866-69 studiował prawo w Szkole Głównej w Warszawie;1873-74 i 1887-89 pracował w redakcji „Kuriera Warszawskiego", a 1875-88 „Kuriera Codziennego"; 1874redagował „Muchę", 1881 „Kolce", 1889-90 „TygodnikPowszechny";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONIĘBICE

  Parafia w dek. Leszno II w archidiec.poznańskiej; powstała na pocz. XIII w. przy kościele św.Mikołaja i św. Barbary (1395 wzmiankowany jest proboszczG . ) ; 1686 z fundacji właściciela wsi Franciszka Jaraczewskiegozbudowano nowy, drewniany kościół; obecny, murowanykościół par. św. Mikołaja wzniesiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONCZAROW IWAN ALEKSANDROWICZ

  ur. 6 VI 1812w Symbirsku, zm. 15 IX 1891 w Petersburgu, ros. pisarz,tłumacz.

  Studiował 1831-34 na wydz. humanistycznym Uniw.Moskiewskiego, a nast. pracował w kancelarii gubernatoraw Symbirsku; 1835 osiadł na stałe w Petersburgu i pełniłfunkcję tłumacza w Departamencie Handlu Zagr. MinisterstwaFinansów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONNELIEU JEROME de SJ

  ur. 8 IX 1640 w Soissons,zm. 28 II 1715 w Paryżu, teolog duchowości religijnej. Dozakonu wstąpił 1657 w Paryżu i 1671 przyjął święcenia k a p ł . ;przebywał nast. w kolegiach w La Flèche (1678-80) i Rouen(1681); od 1683 działał j a k o kaznodzieja w Paryżu.

  Z wielu t r a k t a t ów ascet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONDEK FELIKS ks.

  ur. 21 V 1821 w Bobowej k. Gorlic,zm. 9 IV 1892 w Bochni, pisarz ascetyczny.

  Po studiach teol. w Tarnowie, przyjął 1846 święceniakapł. i został wik. w Makowie Podhalańskim, gdzie pracowałj a k o k a t e c h e t a i nauczyciel gimnazjum (uczył m.in. przedmiotówścisłych); od 1854 był prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMORA

  (hebr. 'amòra, LXX Gomorra), nazwa kananejskiegomiasta (Rdz 10,19), tworzącego razem z Sodomąi 3 innymi miastami Pentapolis, w czasach Abrahama napadniętyprzez —» Amrafela i jego sprzymierzeńców (Rdz 14);królem G. był Birsza;

  G. została zniszczona wskutek trzęsieniaziemi razem z Sodomą za grzechy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt

Do góry