Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    GOSŁAWICE

    Parafia w dek. konińskim w diec. włocławskiej.

    Wieś G., wzmiankowana 1280, stanowiła posiadłośćkujaw, rodu Godziembów; parafia G. powstała prawdopodobniew X I I I w.; właściciel G., bp —» Andrzej Łaskarzprowadził od ok. 1418-26 budowę zamku i kościoła par. św.Andrzeja Apostoła, który ukończył...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 721

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORZYCE

    Parafia i dekanat w diec. katowickiej. G.są wzmiankowane 1229 j a k o wieś, oddająca dziesięcinę klasztorowibenedyktynów w Tyńcu;

    parafia G., powstała prawdopodobniew końcu XIII w., wymieniona jest d o p i e r o 1447;kościół par. św. Anioła Stróża w okresie reformacji zajmowaliprotestanci; obecny...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /934

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORSKI TEOFILAKT bp.

    zm. 1788 w Kołomnie, teologprawosławny.

    Był prof, i r e k t o r em Akademii Duch. w Moskwie;1776 został bpem Perejasławia, a 1788 abpem Kołomny;jest autorem 2-częściowego podręcznika teologiidogm. i mor. Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata orazOrthodoxae orientalis ecclesiae doctrina Christiana de...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 084

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORTYNA

    (ruiny Gortis w środk. części Krety), dawneabpstwo, od 1762 łac. bpstwo tytularne. Miasto powstałoprawdopodobnie w II tysiącleciu p r z . C h r . ; od V w. prz.Chr.nazwę G. umieszczano na monetach i inskrypcjach; miastoG. wzmiankowane jest m.in. w 1 Mch 15,23; od 67 prz.Chr.było stolicą rzym. prowincji...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 345

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORYCJA - GRADISCA, Gorizia - Gradisca

    Niem. Górz,metropolia w pn.-wsch. Włoszech (region Friuli-Wenecja Julijska)z sufr. Triest.

    Od 1001 Gorycja należała do patriarchatu akwilejskiego,ok. 1100 została siedzibą o d r ę b n e g o hrabstwa, przyłączonego1500 do Austrii; 1574 utworzono archidiakonat Gorycja, a1749 wikariat apost.; po zniesieniu p...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 715

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORYSŁAWICE

    Wieś z zabytkowym kościołem filialnymw par. i dek. Wiślica w diec. kieleckiej. Kościół św.Wawrzyńca, wzmiankowany 1326, do 1810 był kościołemp a r . ; na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła prob.Józef Dałowicz zbudował 1535 kościół z kamienia, późnogotycko-renesansowy, do którego 1676...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 180

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORZE

    Opactwo benedyktyńskie k. Metzu (Lotaryngia)pod wezw. św. Gorgoniusza, kolebka zak. reformy.

    O p a c t w o zostało zał. 749 przez bpa Metzu, Chrodeganga;761 przeprowadziło reformę w klasztorze Gegenbach;765 zasiedliło swoimi mnichami klasztor w Lorsch i sprowadziłodla siebie relikwie św. Gorgoniusza, co...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 113

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORZEŃSKI TYMOTEUSZ abp.

    ur. 24 I 1743 w Rybowiek. Piły, zm. 20 XII 1825 w Poznaniu.

    Studiował teologię(od 1765) w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie,gdzie wydał Conclusiones theologicae ex scripturis partim exhistoriis excerptae pro disputationibus propositae (1765);święcenia kapł. przyjął 1767 podczas studiów...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 180

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORSKI ALEKSANDR WASILJEWICZ

    ur. 28 VIII 1812w Kostromie, zm. 24 X 1875 w Siergijew Posad (obecnie Zagorsk)k. Moskwy, prawosł. historyk i teolog.

    Po studiach w Kostromie i 1828-32 w Akademii Duch. wMoskwie został tamże wykładowcą historii Kościoła i 1837profesorem; 1860 przyjął (jako celibatariusz) święceniakapł. (na polecenie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 519

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GORZKIE ŻALE

    Paraliturg. nabożeństwo pasyjnepowstałe w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z duchaludowej pobożności okresu —» baroku ( I I I ) ; znane też byłoj a k o pasja lub rozważanie męki Pańskiej, stąd odprawianejest najczęściej w czasie wielkiego postu.

    Powstanie G.ż. łączy się z historią Bractwa...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /7 157

    praca w formacie txt

Do góry