Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOSPODARCZA ETYKA

  Część - » etyki szczegółowejokreślająca mor. powinność osoby działającej w celu zaspokojeniapotrzeb materialnych i duchowych przy użyciu dóbri usług gosp.; działalność tę rozważa pod kątem widzeniaostatecznego celu człowieka w aspekcie jej wpływu na sytuacjędziałającego w procesie gosp., jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR

  Miasto we wsch. części RFN (Dolna Saksonia)na stokach gór Harzu, od 1. poł. X w. do poł. X I I I w.rezydencja królów i cesarzy niem., miejsce zjazdów książątRzeszy i synodów kościelnych.

  G. został zał. 922 j a k o osada handlowa; dzięki odkryciu968 w Rammelsbergu (koło G.) rudy srebra osiągnął wX I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Gorzkowa bp.

  ur.w poł. XIV w. w ziemi proszowskiej, zm. 1414, prof, i r e k t o rAkademii Krakowskiej.

  Na uniw. w Pradze uzyskał 1370b a k a l a u r e a t , później stopień magistra sztuk wyzwolonych,przed 1382 tytuł bakalarza na wydz. prawa, a 1386, prawdopodobnietamże, stopień doktora prawa kan.; nast. był naAkademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO RODZINNE

  Warsztat pracy rolniczejlub pozarolniczej, w którym produkcja opiera się naprywatnej własności ziemi i in. środkach wytwórczości, apraca wykonywana jest wyłącznie lub w przeważającym stopniuprzez właściciela i j e go rodzinę.

  Od najdawniejszych czasów działalność wytwórcza człowiekarozwijała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR JULIAN MACIEJ

  ur. 24 II 1820 we Lwowie, zm.3 II 1852 w Wiedniu, poeta.

  W 1845-46 prowadził agitacjęrewolucyjną w Galicji; był blisko związany z E. Dembowskim;trzykrotnie więziony, został stracony na mocy wyrokuaustr. sądu wojskowego.

  Twórczość poetycka G . , to główniepisma i pieśni agitacyjne (krążące w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1972 w związku znormalizacją organizacji kośc. w Polsce na Ziemiach Odzyskanychpo II wojnie świat., z części terytorium administracjiapost. kamieńskiej, lubuskiej i p r a ł a t u r y pilskiej, i włączonaj a k o sufr. do —» wrocławskiej metropolii.

  1. Po zakończeniu II wojny świat, prymas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW bp.

  zm. ok. 1296; wg jedynego przekazuźródłowego (Rocznik kapituly poznańskiej) G. od 1289 byłarchidiakonem p ł o c ; 1294 został mianowany i konsekrowanyprzez pap. Marcina IV na bpa płockiego; 1295 uczestniczyłw Gnieźnie w koronacji Przemyśla I I ; popierał jegoplany zjednoczenia państwa pol.;

  G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW

  Parafia w dek. gryfickim w diec. szczecińsko-kamieńskiej. G. do reformacji był parafią w diec. kamieńskiej;pierwsza wzmianka o istnieniu parafii G. pojawiłasię 1291;

  1973 ponownie erygowano w G. parafię podwezw. Chrystusa Króla i powierzono ją chrystusowcom;z pierwotnego kościoła, pochodzącego zapewne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW WIELKOPOLSKI

  Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

  G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /9 250

  praca w formacie txt

Do góry