Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOSPODY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Bezalkoholowe placówkigastronomiczne, zajmujące się także popularyzacjąprasy i książek rei. oraz rozprowadzaniem dewocjonaliów;stanowiły ze strony Kościoła kat. próbę przeciwdziałaniademoralizacji i wyniszczaniu narodu pol. przez pijaństwo;organizowane w ramach akcji trzeźwościowej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZ

  Parafia w dek. sycowskim w archidiec. wrocławskiej;drewniany kościół par. Narodzenia NMP, wzmiankowany1291; obecny wzniesiony 1778 jest barokowy, murowany,o jednej nawie, z węższym prezbiterium zamkniętympółkoliście, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami;

  do kościoła przylega kaplica (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI RAJMUND

  ur. 30 VIII 1885 w Dobczycach(Krakowskie), zm. 2 VII 1966 w Łodzi, filolog, archeolog,pedagog.

  Studiował na UJ (1903-07), na uniw. w Wiedniu1909 i 1915), w Ecole Française d'Athènes w Paryżu1922-24) i na uniw. w Berlinie (1926); 1925 uzyskał doktoratarcheologii klasycznej i filozofii na U J , a 1934...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPRZYDOWA

  Parafia w dek. brzeskim w diec. tarnowskiej,eryg. zapewne w końcu XIII w.

  W starym kościele,w ołtarzu głównym znajdował się got. tryptyk Św. Rodzina z ok. 1510, ufundowany przez Jakuba Wielogłowskiego(od 1887 MD Tarnów); nowy kościół pod wezw.św. Urszuli z Towarzyszkami, barokowy, ufundowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI WALERY

  ur. 1854 w Borucinie k. AleksandrowaKujaw., zm. 30 I 1915 w Wiedniu, krytyk i historykliteratury.

  Studiował początkowo na uniw. w Petersburgu,a nast. na Politechnice w Rydze, od 1893 mieszkał w Warszawie;1908 został członkiem wydz. pierwszego Tow. NaukowegoWarsz.; okresowo przebywał we Włoszech;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT GEERTEN

  Właśc. F r e d e r i k Carel G e r r e t s o n ,ur. 9 II 1884 w Krälingen ( R o t t e r d a m ) , zm. 27 X 1958 wUtrechcie, poeta, eseista.

  Studiował w Utrechcie, Brukseli,Londynie i Heidelbergu, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; nast. pracowałw Ministerstwie do Spraw Kolonii; 1925-54 był wykładowcąhistorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO WIEJSKIE

  Wytwórczość obejmującaogól samodzielnych j e d n o s t e k gosp. oparta na ziemi j a k opodstawowym środku produkcji, mająca na celu wytwarzanieroślinnych i zwierzęcych produktów żywnościowych, paszoraz surowców dla przemysłu.

  Rolnictwo współcz., wyrosłe ze zbieractwa i łowiectwana drodze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWSKI ADAM

  ur. ok. 1577 w Małopolsce, zm.ok. 1642, pisarz i działacz —» braci polskich.

  Pod wpływemW. Szmalca podjął studia (1596-99) w Altdorfie i Strasburgu,gdzie wydał Disputatio ethica de ventate vinate morali ex libro„Ethicorum Nicomachiorum" (1596) i Libri primi „EthicorumNicomachiorum" interpretatio analitica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE TARNOBRZESKIE

  Parafia i dekanat wdiec. przemyskiej.

  Parafia G. powstała po 1138; do 1786należała do diec. krakowskiej; pierwszy drewniany kościółpar. (wzmiankowany przez J. Długosza w Liber beneficiorumdioecesis cracoviensis) i drugi, również drewniany, wzniesiony1828 pod wezw. św. Franciszka Salezego - nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWICE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej(od 1925).

  Wieś G. lokowana na prawie pol., od 1450na prawie magdeburskim, należała do rodów Gorzkowskich,Myszkowskich, Walewskich i Zarembów, które sprawowałyt a k ż e patronat nad parafią (data jej powstania nie jest znana ) ;

  1335 abp gnieźn. Janisław nadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt

Do góry