Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOSZCZANÓW

  Parafia w dek. koźminkowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. należała j u ż p r z e d1136 do uposażenia abpów gnieźn.; parafia, eryg. na przełomie XIII i XIV w., była 1595-1652 częścią uposażenia dziekaniik a ł . ; 1667 została prepozyturą par. z kolegium mansjonarzy;

  pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYN

  Parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Wieś książęca, wzmiankowana w XII w., 1386 otrzymałaprawo miejskie chełmińskie od księcia mazowieckiego JanuszaII St.; rozwijające się miasto zostało zniszczone w p o ł .XVII w. w wyniku najazdu szwedz., a 1869 utraciło prawomiejskie; parafia G. powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYCZYNA

  Parafia w dek. ołobockim w archidiec.poznańskiej; powstała w XII lub na pocz. XIII w. przykościele św. Mikołaja, fundowanym przez książąt wlkp.;

  1294 wymieniony jest prob. Wilhelm; przed 1441 plebaniaG. stanowiła również uposażenie k a n o n i k a t u przy kolegiacieNMP w Kaliszu, a proboszcz G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT JAN

  Zw. Mabuse, ur. ok. 1480 w Maubeuge,zm. 1532 w Bredzie, malarz waloński.

  Uczył się zapewne w Brugii lub w Brukseli; 1503 zostałmistrzem cechu malarskiego w Antwerpii; 1508-09 przebywałw Rzymie, gdzie interesował się m.in. malarstwem A. Mantegnii sztuką Michala A n i o ł a ; po powrocie do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYNIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Zachowanegrodzisko z XIII-XIV w. (zw. Łysą Górą) z istniejącąwówczas kaplicą św. Jakuba (wielokrotnie odbudowywaną,obecnie pełniącą funkcję kaplicy cmentarnej, wzniesioną1883-86) d a ł o początek G.; lokacja miasta w nowym miejscuok. 1382 poprzedzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER JOHANNES EVANGELISTA

  ur. 14 XII 1773w H a u s e n (Szwabia), zm. 30 I I I 1858 w Berlinie, kaznodzieja,protest, działacz misyjny.

  Po ukończeniu kolegium jez. wAugsburgu i studiach w Ingolstadt przyjął 1796 święceniak a p ł . ; j a k o wolny kaznodzieja związał się z kat. grupą kapłanówi świeckich ( — p r z e b u d z e n i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ

  Parafie i dekanat w archidiec. poznańskiej ;s a n k t u a r i um maryjne na Świętej Górze Gostyńskiej.

  1. M i a s t o - usytuowane w dolinie rzeki Kani, lokowane1278 na prawie niem.; w XIV w. przy szpitalu, będącymprepozyturą benedyktynów z Lubinia i połączonym (patronacko)z kościołem św. Marcina w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER - MISSIONSGESELLSCHAFT

  Protest, towarzystwomis., zał. 1836 w Berlinie przez J . E . —> Gossneraw miejsce utworzonej przez niego instytucji Glaubensmission,mające na celu nauczanie rzemiosła przyszłych misjonarzyi wysyłanie ich na misje.

  Pierwsi misjonarze udali się 1837do Australii, a nast. do Nowej Gwinei, Indonezji, AmerykiPd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ STARY

  Parafia w dek. gostyńskim w archidiec.poznańskiej.

  Jako jedna z najstarszych osad wlkp.,miał na przełomie XI i XII w. drewniany kościół par. św.Marcina, który (na prośbę właściciela G. Mikołaja Przedpełkowicza)bp A. Zaremba połączył (patronatem) z ufundowanymw pobliskim —» Gostyniu szpitalem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI JAN SJ

  ur. 21 VIII 1651 w Małopolsce,zm. 1738 w królestwie Imeretii (Gruzja), misjonarz, dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1667 we Lwowie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń k a p ł . był nauczycielem fizyki i matematykiw kolegiach zak.; 1688 wraz z I . F . — ZapolskimSJ udał się do Imeretii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry