Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOŚCINO

  Parafia w dek. kołobrzeskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej; 1238 istniała tu bliżej nie określonaplacówka joannitów;

  parafia G. powstała 1260, a konsekracjikościoła dokonał bp Hermann von Gleichen, obdarzającparafię dziesięcinami do czasu pozostawania wsi na rodzimym(slow.) prawie; obecny kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZKÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołemfilialnym pod wezw. Jana Chrzciciela w par. Witnica w dek.chojeńskim w diec. szczecińsko-kamieńskiej.

  Do reformacjiG. byt parafią w diec. kamieńskiej; pierwsza wzmianka okościele w G. pochodzi z 1 3 3 3 ; zachowana tu świątynia z 2.poł. XIII w. jest prostokątną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCISZÓW

  Parafia w dek. Bolesławiec Zach. warchidiec. wrocławskiej, eryg. powtórnie 1 V 1970. KościółMB Częstoch., późnorom., wzniesiony ok. poł. XIII w.,rozbudowany w pocz. XVII w., z jedną nawą nakrytą stropem kasetonowym z 1595, kwadratowym prezbiterium zesklepieniem krzyżowo-żebrowym i kwadratową wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIECKI FRANCISZEK SJ

  ur. 1 6 6 8 w Wielkopolsce,zm. 1 V 1 7 2 9 w Samborze, poeta.

  Do zakonu wstąpił 1 6 8 4 ,nast. nauczał poetyki i retoryki; 1 7 0 0 - 2 8 pełnił kilkakrotniefunkcję przełożonego domu w Samborze; StanisławowiChomętowskiemu towarzyszył w misjach dyplomatycznych,m.in. w poselstwie tur. 1 7 1 2 - 1 4 dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY"

  Tygodnik diec. wydawany1923-39 i od 1945 przez kurię diec. w Katowicach; początkowoukazywał się j a k o „G.N. Tygodnik dla ludu katolickiegoAdministracji Apostolskiej Śląska Polskiego";

  jegoinicjatorem był ks. A. Hlond, administrator apost. dla pol.Górnego Śląska; także popularny tytuł dodatków pism...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIĘCIN

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej. G.,wzmiankowany 1 2 2 1 , d o 1 2 3 5 był własnością klasztoru cystersóww Lubiążu, nast. bpów wrocł.; parafia G. powstała napocz. XIII w., a pierwszy drewniany kościół zbudowali tucystersi; obecny kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesionyw XVII w., barokowy, ma ołtarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY. THE SUNDAY GUEST"

  Tygodnik,a nast. dwutygodnik poświęcony sprawom rei. i obyczajowym,wyd. 1917-68 w Chicago przez zgrom, felicjanek.Podtrzymywał wiarę i polskość, dbał o wychowanie młodegopokolenia w duchu nar. i katolickim.

  Publikował krótkie,p o p u l a r n e artykuły o świętach roku k o ś c , kalendarzyk,Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIKOWO

  Hist. Paradyż, wieś, dawne opactwo cysterskie,od 1 9 5 2 siedziba seminarium duch. diecezji —> gorzowskiej.

  Wczesnośredniowieczna wieś G. była własnością wojewodypozn. Bronisza, który zbudował tu kościół par. św. MarcinaBpa, konsekrowany 1 2 3 0 ; w tym też roku Bronisz wystawił wPoznaniu akt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYŃSKI SEWERYN

  ur. 4 XI 1801 w Ilińcach( U k r a i n a ) , zm. 25 II 1876 we Lwowie, poeta, publicysta.

  Uczył się w szkołach pijarskich w Międzyrzeczu Koreckimi Winnicy oraz u bazylianów w Humaniu (1816-19). Od 1820był członkiem tajnego Związku Wolnych Braci Polaków wWarszawie; ścigany przez policję schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZEN

  ( h e b r . ) , terytorium w Egipcie, a także miasto1 k r a i n a w Judzie.

  1. Kraina G. (LXX Gesem, Gesen), nazwa okręgu wEgipcie zamieszkiwanego przez Izraelitów (Rdz 4 5 , 1 0 ;4 6 , 2 8 . 2 9 . 3 4 ; 4 7 , 1 . 4 . 6 . 2 7 ; Wj 8 , 1 8 ; 9 , 2 6 ) ; Rdz 4 7 , 1 1 nazywat en obszar anachronicznie „ziemią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry