Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GÖTTWEIG

  Dawne opactwo benedyktyńskie w DolnejAustrii (k. Krems), zal. 1083 przez bpa Pasawy —> A l t m a n adla kanoników regularnych (1094 przyjęli regułę benedyktyńskąza pośrednictwem grupy mnichów z Sankt Blasien).

  Dop o l . XII w. G. stanowiło klasztor podwójny. O żywotnościkonwentu świadczą opactwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTSZALK z ORBAIS, Gottschalk, Godescalc OSB

  ur. ok. 803 w Saksonii, zm. 869 w Hautvillers k. Reims,teolog i poeta.

  J a k o dziecko został oddany do klasztoru w Fuldzie; zwolnionyze ślubów zak. przez synod w Moguncji (829), podwpływem o p a t a —> Rabana Maura wstąpił ponownie do zakonui osiadł 830 w klasztorze w Korbei, a nast. w Orbais;

  studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTYCKIE PISMO

  Odmiana pisma łac. z charakterystycznymielementami ornamentacji, właściwa epoce stylugot. (—» gotyk); powstało w XI-XIII w. w pn. Francji i Flandriiw wyniku stopniowego przekształcania karolińskiej minuskuły(pod wpływem pisma wyspiarskiego) i dominowałow E u r o p i e do XV w.; nazwa została wprowadzona w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /7 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTTHELF JEREMIAS

  Właśc. Albert Bitzius, ur. 4 X1797 w Murten k. Fryburga S z w a j c , zm. 22 X 1854 w Lützelflühk. Berna, szwajc. powieściopisarz, nowelista.

  W 1814-20studiował (m.in. teologię ewang.) w Akademii Berneńskiej,a nast. 1821-22 w Getyndze; od 1832 był p a s t o r em w Lützclflüh;j a k o inspektor szkolny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTYK

  Styl w architekturze i sztukach plastycznychpanujący w Europie w dobie dojrzałego i późnego średniowiecza.

  Sztuka got. powstała ok. 1140 we — Francji (VIII) i początkoworozwijała się w granicach domeny król. Ue-de--France: podparyski kościót Saint-Denis, pierwsza got. budowla,należał do opactwa król., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /55 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTTI ANTONIO GIOVANNI OCD kard.

  Imię zak.H i e r o n im od Niepokalanego Poczęcia NMP, ur. 29 III 1834w Genui, zm. 19 III 1916 w Rzymie.

  Do zakonu wstąpi!1850; po studiach w seminariach zak. przyjął 1856 święceniakapł. i był m.in. wykładowcą filozofii w kolegium zak. wGenui; p a p . Pius IX mianował go teologiem Soboru Wat. I;j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTARD, Godard, Godehard Św. OSB bp.

  ur . ok.960 w Reichersdorfie k. Niederaltaich, zm. 5 V 1038 w Hildesheimie,reformator i organizator życia k o ś c , patronpodróżnych, wzywany w chorobach i klęskach żywiołowych,zwł. gradobicia.

  1 . Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . kształci! się w szkolekapitulnej św. Maurycego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚLICKI WAWRZYNIEC bp.

  ur. ok. 1530 w okolicachPłocka, zm. 31 X 1607 w Ciążynie k. Obornik, pisarz polityczny.

  Filozofię studiował 1556-62 w Akademii Krak., a prawo wBolonii (1567 otrzymał tam doktorat obojga praw), Padwiei Rzymie; nast. j a k o sekretarz króla Zygmunta II Augusta, apóźniej Stefana Batorego, brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ

  (gr. filoksenia, łac. hospitalitas), postawai nakaz moralny otoczenia bliźnich (zwł. podróżujących)opieką i okazania im materialnej pomocy; przyjazny sposóbprzyjmowania przybyszów, wyrażający się w postawie ofiarowaniaim czasu, schronienia i pożywienia.

  1. W  s t a r o ż y t n o ś c i - W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /13 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

  Szczególnyprzypadek dopuszczenia ochrzczonego do uczestnictwa w-» Eucharystii w in. Kościele chrzęść. (-» i n t e r k o m u n i a ) .

  W związku z wytycznymi dla małżeństw mieszanych bpStrasburga L.A. Elchinger wskazał 1972 na możliwość dopuszczeniaw pewnych przypadkach ewangelików do komuniiw Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 791

  praca w formacie txt

Do góry