Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOVERNADOR VALADARES

  Diecezja w Brazylii(stan Minas Gérais) eryg. 1 II 1956 z części t e r y t o r i um diec.Arassuai, Caratinga i archidiec. Diamantina, której zostałasufraganią; od 13 I 1962 sufr. Mariany; zajmuje 15 023 km2i liczy 500 000 mieszk., w tym 400 000 katolików, 32 parafie,11 księży diec. i 26 zak., 28 zakonników i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZDOWO

  Parafia w dek. bielskim w diec. płockiej.

  Parafię G. z drewnianym kościołem Wszystkich Świętych(przetrwał do XVIII w.) erygował 1305 bp płoc. Jan; 1735i 1846 wzniesiono kolejne drewniane kościoły, a 1898-1908zbudowano obecny, murowany, neogot. kościół z wyposażeni em częściowo zachowanym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWER JOHN

  ur. ok. 1330 w hrabstwie Kent, zm.1408 w Southwark, ang. poeta. Większą część życia spędził w Londynie, gdzie był związany z dworem; ok. 1400 zamieszkałw klasztorze St. Mary Overies w Southwark; był przyja c i e l em G. —» Chaucera.

  G. jest a u t o r em 3 obszernychpoematów alegor. o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUGAUD Louis OSB

  ur. 14 VI 1877 w Malestroit( B r e t a n i a ) , zm. 24 III 1941 w Farnborough (Anglia), historykKościoła.

  Do zakonu wstąpił 1901; po złożeniu profesji(1904) i przyjęciu święceń kapł. został przełożonym opactwaśw. Michała w Farnborough. Działalność nauk. G. dotyczyłagłównie badań początków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZO

  Diecezja (i wyspa) w grupie Malty eryg. 22 IX1864, sufr. — Malty; powstała z części t e r y t o r i um diec. Maltyj a k o bezpośrednio podległa Stolicy Apost. (do 1944); siedzibąbiskupią jest Victoria.

  Diecezja zajmuje 67 km2 i liczy23 850 mieszk., w tym 23 799 katolików, 15 parafii, 151 księżydiec. i 21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWOROWO

  Parafia w dek. różańskim w diec. płockiej.

  Wieś G. byta do rozbiorów własnością prepozytów katedryp ł o c ; kościół par. w G. wzmiankowany 1448, fundowałok. 1315 zapewne prepozyt Florian Laskary, późniejszybp płocki (wezwanie Św. Krzyża wymieniono 1493);

  kolejnedrewniane kościoły wzniesiono 1695...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUJON JEAN

  ur. ok. 1510, zm. 1564(1568) w Bolonii,franc, rzeźbiarz i architekt.

  Pochodził prawdopodobnie zNormandii; 1540-41 przebywał w R o u e n , gdzie tworzył rzeźbydla kościoła St. Maclou i katedry; 1543-62 działa! w Paryżu,m.in. 1544 wspólnie z P. Lescotem ozdobił płaskorzeźbamil e k t o r i um w kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZZOLI BENOZZO

  Właśc. Benozzo d i Lese d i Sandro,ur. ok. 1420 we Florencji, zm. 4 X 1497 w Pistoi, flor. malarz i złotnik.

  Był uczniem L. Ghibertiego i Fra Angelica, z którymwspółpracował 1447-49 przy dekoracji kaplicy pap.Mikołaja V na Watykanie. G. działał m.in. w Rzymie, Piziei Florencji, tworząc narracyjne cykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOYA

  Diecezja w Argentynie eryg. 10 IV 1961 z pd.części terytorium diec. Corrientes j a k o jej sufragania;

  1979 G. utraciła część terytorium na rzecz nowo utworzonej diec.Santo Tomé; zajmuje 33 603 km2 i liczy 231 000 mieszk., wtym 214 000 katolików, 21 księży diec. i 11 zak., 11 zakonnikówi 52...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUNOD CHARLES

  ur. 17 VI 1818 w Saint-Cloudpod Paryżem, zm. 18 X 1893 tamże, kompozytor. Naukę muzykirozpoczął pod kierunkiem swej matki; 1835 wstąpił doKonserwatorium Paryskiego, gdzie kształcił się u F. Halévy'ego( k o n t r a p u n k t ) i J . F . Lesueura (kompozycja), a po j e g ośmierci u F. Paera; w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 584

  praca w formacie txt

Do góry