Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GÓRALSKI WOJCIECH

  Brat CR, ur. 26 IV 1852 wMarzęcicach k. Nowego Miasta Lubawskiego, zm. 2 IV 1917w Chicago, pedagog polonijny.

  Do zgrom, wstąpił 1887 wKrakowie i po złożeniu 1893 ślubów wieczystych udał się dopracy wśród Polonii w Stanach Z j e d n . ; działał w parafiachzak. (św. Jacka i św. Jadwigi) w Chicago j a k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEGO JANA

  Parafia w dek. tymbarskimw diec. tarnowskiej, powstała w XII w., wzmiankowana jest1238; 1298-1798 należał do niej Szczyrzyc; 1798 bp F. Janowskizniósł parafię G. i j a k o filię włączył do parafii cystersóww Szczyrzycu;

  1935 bp F. Lisowski reaktywował parafięG.; od 1596 była w G. szkoła p a r . ; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRECKO KOŚCIELNE

  Parafia i sanktuarium św.Stanisława Bpa w dek. szczebrzeszyńskim w diec. lubelskiej.

  Początki parafii G. związane są z objawieniami św. StanisławaBpa w końcu 1648; w związku z rozwojem kultu św. Stanisławapodskarbi wielki koronny Marcin Zamoyski zbudował1668 w G. drewnianą kaplicę, przy której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

  Sanktuarium św. -» Anny,ośrodek życia pielgrzymkowego i parafia w dek. leśnickim wdiec. opolskiej.

  Wieś G. położona na stokach wzgórza Chełm, wzmiankowana1516, jest znanym centrum kultu św. Anny na G ó r n y mŚląsku, związanym z kościołem św. Anny, wzniesionym ok.1480 z fundacji rodziny Strzałów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA JAKUB ks.

  ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicachi Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniud o k t o r a t u teologii byt do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

  Parafia w dek. tumskimw diec. łódzkiej.

  Prawdopodobnie przed 1143 istniała wG. kaplica NMP, którą wraz ze wsią G. książęta Bolesław IVKędzierzawy i Mieszko III Stary przekazali 1145 klasztorowikanoników regularnych later, w Trzemesznie (w ich posiadaniuG. była do 1818); przed 1250 kanonicy zbudowali w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA (parafia)

  Parafia w dek. miedźnańskim (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej. Kościół św. Barbary,późnogot., wzniesiony prawdopodobnie w 2. poł. XVI w.,1580-1628 zajęty przez kalwinów, rozbudowano 1950 (dobudowanienawy i przesunięcie wieży);

  jest drewniany,konstrukcji zrębowej, częściowo na ceglanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA DUCHOWNA

  Parafia i s a n k t u a r i um maryjne wdek. śmigielskim w archidiec. poznańskiej.

  Od XI w. do1797 wieś G. była własnością benedyktynów z Lubinia(stąd nazywano ją także Górką Lubińską lub Mniszą); prawdopodobnie również w XI w. powstała parafia G . , lecz pierwszawzmianka o proboszczu pochodzi z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRAL BOLESŁAW EDWARD ks.

  ur. 12 III 1876 w Czernicachk. Złotowa, zm. 2 IV 1960 w Milwaukee (StanyZ j e d n . ) , działacz polonijny.

  Po studiach filoz.-teol. w pol.seminarium duch. w Detroit i w Saint Francis (Wisconsin)przyjął 1899 święcenia k a p ł . ; do 1908 był wykładowcą w seminariumduch. w Saint Francis, a od 1909 prob...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA, Góra Śląska

  Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludnościpol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywałysię tu pol. nabożeństwa; 1945 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt

Do góry