Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego

  Benedykt XV w alokucji (4.12.1916) zapowiedział ogłoszenie Kodeksu Prawa Kanonicznego, który miałbyć pierwszym tego rodzaju zbiorem w dziejach Kościoła. Za jego twórcę uznał Piusa X, zaznaczając, żejego imię stało się przez to tak sławne jak najsławniejszych papieży w historii prawa: Innocentego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius XI i pokój Chrystusowy

  Konklawe w 1922 roku, z udziałem 53 kardynałów, ujawniło współistnienie dwu orientacji: jedni pragnęliprzywrócenia surowego kierunku Piusa X, drudzy chcieli kontynuacji pojednawczej linii BenedyktaXV. Zwolennicy pierwszej orientacji głosowali na kardynała Raffaela Merry del Val, sekretarzaŚwiętego Oficjum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralny nacjonalizm

  Pius XI, przeciwny wszystkim .nacjonalizmom jako zagrożeniu dla pokoju światowego, ostro wystąpiłprzeciw zafascynowaniu się wielu katolików francuskich, z niektórymi biskupami na czele, ruchem ActionFrnçaise. Ruch ten, zapoczątkowany (1899) przez utalentowanego pisarza Charles’a Maurras wydawaniemczasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa i konkordaty

  W drugim ralliement papiestwa z Republiką Francuską Pius XI liczył na uchylenie ustawy (z 1905) orozdziale Kościoła od państwa. Stolica Apostolska przeciwna była zasadzie rozdziału, choć dostrzegałapewne, lecz według niej drugorzędne korzyści, jakie dałby ten system wzajemnych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedykt XV i wojna

  Na konklawe po śmierci Piusa X (1914) dominowały dwa problemy: wojna, która się zaczęła, i nie sposóbbyło przewidzieć, jak długo będzie trwać i jakie skutki przyniesie, oraz napięcie wewnątrz Kościoła,wywołane za poprzedniego papieża silnym integryzmem. Kardynałowie mogli przybyć na konklawe,gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka w służbie liturgii

  Odnowa liturgiczna nie od razu miała wpływ na rozwój nowej sztuki sakralnej. Powoli dopiero zaczęto oniej mówić w podręcznikach liturgiki, przyjmując twierdzenie, że kościół jest nie tylko dziełem sztuki,ale też i przede wszystkim miejscem liturgicznych czynności. Cornelius Gurlit sformułował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY NAJNOWSZE (1914 - 1978)

  W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa(1914-1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów ludzi zczternastu państw, poniosło śmierć 8,5 miliona ludzi, a jeszcze więcej było rannych i chorych, cierpiącychw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNISZCZENIA I ODBUDOWY (1914 – 1958)

  Dwie wojny światowe (1914-1918, 1939-1945) spowodowały śmierć, kalectwo, sieroctwo i zniszczenieżycia rodzinnego milionów ludzi, obok niełatwych do ustalenia strat materialnych, w tym ogromnej liczbydóbr kulturalnych. Kościół także doznał wielu bolesnych strat i ran w swej organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

  Pierwsza wojna światowa nie wybuchła niespodziewanie. Pius X, jak tylko dostrzegł jej niebezpieczeństwo,wzywał państwa do zachowania pokoju, niestety, na próżno. Po wybuchu wojny (1.08.1914) nieprzestał też nawoływać katolików do krucjaty modlitwy. Gdy wkrótce zmarł (20 VIII), mówiono, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

  Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 760

  praca w formacie txt

Do góry