Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GÓRSKI KAROL

  ur. 30 IV 1903 w Odessie, zm. 11 XII1988 w Toruniu, historyk, badacz dziejów pol. duchowości.

  Studiował 1921-25 na UJ, gdzie 1927 uzyskał doktorat izwiązał się z kat. organizacją — O d r o d z e n i e ; 1933 habilitowałsię na Uniw. Poznańskim; walczył w kampanii 1939 (krzyżsrebrny Virtuti Militari), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKIEWICZ TEOFIL ks.

  ur. 1862, zm. 1913, założycielgr.kat. zgromadzenia zak. Przenajświętszej Rodziny.

  Po studiach filoz.-teol. 1882-85 we Lwowie, przyjął święceniak a p ł . ; 1896 został p r o b , w Hoszowie, a od 1905 pełnił funkcjędziekana bolechowskiego; ok. 1910 odbył podróż do Turcjii Grecji; pamiętniki G. z tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK

  ur. 1 V 1818 w Końskich, zm. 11 IV1908 w Warszawie, działacz społ. i k o ś c , publicysta.

  Od 1838administrował majątkiem w Woli Pękoszewskiej ; 1844przeniósł się do Uleńca k. Grójca, a 1849 do Sterdyni k.Sokołowa Podi.; był współorganizatorem Tow. Rolniczegoi bliskim współpracownikiem A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKÓW DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła,stanowiąca część duszpasterstwa —> robotników, mającana celu opiekę duchową nad górnikami, poprzez głoszeniesłowa Bożego, sprawowanie liturgii i realizację —» diakoniioraz różnych działań z zakresu duszpasterstwa specjalistycznego;uwzględnia swoisty —» etos, mentalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA KLASZTORNA

  (do 1923 Górka pod Łobżenicąlub Górka na Krajnie), sanktuarium maryjne, ośrodekzak. i parafia w dek. lobżenickim w archidiec. gnieźnieńskiej.

  Wg tradycji początki sanktuarium maryjnego w G. (znajdującegosię do dzisiaj w gaju dębowym, w którym zachowałosię ok. 40 dębów liczących 600-800 lat)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Ludwik KAZIMIERZ

  ur. 26 I 1894 w Ceranowiena Podlasiu, zm. 20 V I I I 1945 w Świdrze, prof, ekonomiii działacz katolicki.

  Studiował ekonomię i malarstwo w Genewie; 1924 uzyskałtamże tytuł doktora nauk ekon., po czym objął k a t e d r ę ekonomiipolit, na KUL; 1926 habilitował się na UJ, a nast.został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓROWO IŁAWECKIE

  Parafia w dek. lidzbarskimw diec. warmińskiej oraz parafia prawosławna.

  G., dawnaosada Prusów, zostało zał. 1355 j a k o miasto Landsberg naprawie chełmińskim przez krzyżackiego komtura BalgiHenryka Muro; zniszczone 1414 przez wojska pol.-litew.,1440-54 należało do Związku Prus. (zniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKOWIE

  Magnacka rodzina wlkp. (herbu Łodzią),k t ó r a odegrała znaczącą rolę w życiu polit. Polski w 2. poł.XV i w XVI w.; wywodziła się z Osowej Górki (Mosina) k.Poznania oraz z Miejskiej Górki k. Rawicza; wpływy zawdzięczałam.in. majątkom w Wielkopolsce, Małopolsce i naRusi; początkowo katolicka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRALE

  Popularna nazwa mieszkańców terenów górskich;od ludności nizinnej odróżniają się kulturą materialną( s t r ó j , budownictwo) i duchową (pieśni, t a ń c e , zwyczaje).

  Pod koniec średniowiecza (XlV-XV w.) ludy pochodzeniabałk. przywędrowały na słabo skolonizowane obszary Karpatw poszukiwaniu nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA OLIWNA

  (hebr. har ha-zzettn, ma'aleh ha-zzetîmgóra oliwek, 2 Sm 15,30; har ha-miszchah góra namaszczenia,Miszna RH 2,54; Middot 1,3; 2,4), wzniesienie należącedo pasma górskiego (3,5 km) ciągnącego się z pn. na pd. powsch. stronie Jerozolimy za p o t o k i em —» Cedron; ma ono 3wzgórza - pn. zw. Górą Skopus (826 m)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 859

  praca w formacie txt

Do góry