Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRABIEŻ

  Rabunek, bezprawne zabranie cudzej własności,dokonane w sposób jawny przy użyciu przemocy.

  Tomasz z Akwinu (STh II-II) uważał g. za grzech cięższy od—» kradzieży, ponieważ zagarnięcie własności łączy się tu zkrzywdą osobistą (przemoc lub groźba jej użycia), podczasgdy złodziej wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABAR ANDRÉ

  ur. 26 VII 1896 w Kijowie, franc, archeologi historyk sztuki (pochodzenia ros.).

  Studiował nawydz. historyczno-archeologicznym uniw. w Petersburgum.in. u historyków sztuki bizant. D.W. Ajnałowa i N.P. Kondakowa;1920-22 pracował w Nar. Muzeum Archeol. w Sofii;1928-37 wykładał historię sztuki średniow. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABMANN MARTIN

  ur. 5 I 1875 w Winterzhofen (PalatynatGórny), zm. 9 I 1949 w Eichstätt (Bawaria), teolog,historyk filozofii, mediewista.

  Po studiach 1893-98 w liceum biskupim w Eichstätt (późniejszaWyższa Szkoła Filoz.-Teol.), gdzie był pod wpływemtomisty F. von Paula Morgott, przyjął święcenia kapł.; studia1900-02 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /9 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABARKA (k. Siemiatycz)

  Główne prawosł. sanktuariumw Polsce (zw. „prawosławną Częstochową"). Wg miejscowegopodania ok. 1710 podczas epidemii cholery dziesiątkującejokoliczną ludność uratowała się tam grupa mieszkańcówszukających, za radą starca-wizjonera, schronienia wG.; na pamiątkę wydarzenia pielgrzymi (także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOSZEWO

  Parafia w dek. Witkowskim w archidiec.gnieźnieńskiej. Kościół par. św. Małgorzaty wzmiankowanybył ok. 1337; obecny, z 2. poł. XVI w., rozbudowany wXVIII w., jest drewniany, o konstrukcji zrębowej; znajdujesię w nim kaplica św. Izydora z ok. 1649, wczesnobarokowyołtarz główny z 1. ćwierci XVII w., 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRZYCA

  Wieś w par. Laski Lubuskie w dek. kostrzyńskimw diec. gorzowskiej, dawna stolica bpstwa lubuskiego.

  G. (dawniej Gorica, Goriza, niem. Göritz), stara osadaslow., wzmiankowana 1252, własność bpów lubuskich, była1276-1326 stolicą diecezji —» lubuskiej; 1317 określana j a k ooppidum, dopiero w końcu XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI PIOTR ks.

  ur. 20 II 1843 w Sandomierzu, zm.26 VII 1930 w Radomiu, duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol.w seminarium duch. w Sandomierzu przyjął 1866 święceniak a p ł . ; był wik. w katedrze sand., a nast. w Opocznie i od1873 administratorem w Wójcinie; 1889 został prob, w Wąchocku,a 1903 w Radomiu; odrestaurował tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRZYŃSKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 22 IV 1856 w Kaliszu,zm. 24 IX 1920 we Włocławku, historyk sztuki.

  Postudiach filoz.-teol. we Włocławku, przyjął 1880 święceniakapt. i był kolejno wik. w Rzgowie k. Konina, Szadku,p r e f e k t em w Częstochowie oraz prob, w Białotarsku, Przedczui Zduńskiej Woli; rozpoczęte 1905 w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI STANISŁAW ks.

  ur. 8 IX ok. 1497 w Górzek. Płocka, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk.

  Studiów wAkademii Krak., gdzie 1518 immatrykulował się, i we Włoszechnie ukończył; od 1521 był współpracownikiem bpaP. Tomickiego i 1535 przyjął święcenia kapł.; pełnił teżobowiązki sekretarza królowej Bony; 1539 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI WOJCIECH

  ur. 23 IV 1849 w Lekarcicach k.Grójca, zm. 11 II 1935 w Warszawie, pedagog.

  Studiowałna wydziale matematyczno-fizycznym Szkoły Głównej, anast. na UW; 1877 założył w Warszawie szkołę realną, przekształconą1905 w 8-klasowe gimnazjum filol., a nast. wzespół szkół: powszechnej, gimnazjum i liceum (1948...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt

Do góry