Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRAVAMINA

  (łac. gravamen dokuczliwy ciężar, obciążeniewiną, krzywda), zażalenie narodu niem. na rzekomekrzywdy wyrządzone przez papieży w X V - X V I I I w.; w szerszymznaczeniu, zażalenie jednego stanu przeciw drugiemu zpowodu krzywdzącego i niesprawiedliwego prawa.

  Pierwsze oficjalne i najważniejsze g. to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATRY ALPHONSE COr

  ur. 30 III 1805 w Lille, zm. 7II 1872 w Montreux (Szwajcaria), filozof, teolog.

  Od 1821 studiował w Paryżu retorykę i filozofię; pod wpływemprądów oświecenia przeżył kryzys wiary; 1825-26 kontynuowałstudia w Szkole Politechnicznej, a 1828 został uczniemL.E.M. Bautaina w Strasburgu, gdzie 1832 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /5 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVELBOURG

  Diecezja w pd. Kanadzie (prow. Saskatchewan)eryg. 31 I 1930 z części terytorium archidiec. Reginajako jej sufragania; zajmuje 36 280 km2 i liczy 65 400mieszk., w tym 12 591 katolików, 31 parafii, 21 księży diec. i3 zak., 3 zakonników i 67 sióstr.

   

  AAS 22 (1930) 309-311; E. Josi, ECat VI 1011-1012; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATULERIS GAUDIO

  Rymowane oficjum o św. -> JadwidzeŚląskiej, powstałe prawdopodobnie w XIV w. w środowiskupol. (nie zawiera zapożyczeń z —» Laetare Germania,pierwotnego oficjum o św. Jadwidze); jest utworem dominikanówwrocławskich.

  W skład G.g. wchodzą 2 hymny —> Exsultetiam angelica festiva oraz dotąd nie znany Hymnum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVE NIMIS

  Bulla pap. Sykstusa IV z 4 IX 1483 określającaprzedmiot święta —» Niepokalanego Poczęcia NMP.

  Ogłoszona została w związku z dyskusją między franciszkanamia dominikanami w sprawie obchodu święta NiepokalanegoPoczęcia NMP; za fałszywe uznał papież twierdzenia, iżprzedmiotem święta jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATULETUR ECCLESIA

  Hymn w nieszporach o dziewicy,napisany dymetrem jambicznym, nieznanego autora;prawdopodobnie powstał w środowisku pozn. w XV w., gdyżznajduje się w brewiarzach pozn., z których najwcześniejszywydano 1500 (przekaz tego hymnu znajduje się także w brewiarzupłockim z 1520).

  W 6 zwrotkach wysławia łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVES ROBERT

  ur. 24 VII 1895 w Londynie, zm. 7XII 1985 w Deyá na Majorce, poeta, krytyk, powieściopisarz.

  Pochodził z rodziny niem.-irl.; po ukończeniu szkoły w Charterhousebrał udział jako ochotnik w I wojnie świat., a nast.studiował w Oksfordzie; od 1929 mieszkał na Majorce (1961--66 wyjeżdżał z wykładami do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATULETUR ECCLESIA, NOVA LAUDEM PRAECONIA

  Anonimowy hymn w oficjum czytań i nieszporach nadzień św. —> Floriana, powstały w XIII w. u kanoników regularnychw Sankt Florian k. Linzu; zachował się w rękopiśmiennychbrewiarzach tego opactwa oraz w krak. z 1508 i zostałwłączony 1524 do Patronatu polskiego (Kr 1596);

  zbudowanyz 7 czterowierszowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAVES DE COMMUNI

  Encyklika pap. Leona XIII z18 I 1901 (ASS 33 ( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) 385-396; przekład pol. O demokracjichrześcijańskiej, Wwa 1901; ChS 2 1 (1989) z. 4, 7 3 --81), zawierająca kryt. ocenę socjaldemokracji i wskazówkidotyczące programu —> Chrześcijańskiej Demokracji.

  G.d.c. powstała w wyniku prac, powołanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAUL KARL

  ur. 6 II 1814 w Wórlitz k. Wittenbergi,zm. 10 XI 1864 w Erlangen, protest, teolog i misjonarz.

  Studiował1834-38 w Lipsku; od 1844 był dyr. Dresdner Missionsgesellschaft,którego siedzibę 1848 przeniósł do Lipska, byuwolnić się od wpływów drezdeńskich pietystów (EvangelischlutherischeMission zu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt

Do góry