Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GREENSBURG

  Diecezja w pn.-wsch. części StanówZjedn. (stan Pensylwania) eryg. 10 III 1951 z części terytoriumdiec. Pittsburgh jako sufr. Filadelfii; zajmuje 8632 km2i liczy 676 830 mieszk., w tym 211 927 katolików, 115 parafii,156 księży diec. i 101 zak., 168 zakonników i 377 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 535; A. Freitag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECZULEWICZ WASILIJ WASILJEWICZ

  Imię zak. Witalij,ur. 1 I 1822 w Tulczynie k. Bracławia, zm. 14 V 1885 wMohylewie, prawosł. bp, teolog.

  Kształcił się w prawosł. seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim;1843-47 kontynuował studia teol. w AkademiiDuch. w Petersburgu, gdzie otrzymał stopień magistra teologii;1849 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREDT JOSEPH AUGUST OSB

  ur. 30 VII 1863 w Luksemburgu,zm. 29 I 1940 w Rzymie, filozof. Po studiach 1886--88 w Rzymie wstąpił do benedyktynów w Seckau (Austria);1896-1939 był prof, na Anselmianum w Rzymie.

  Głównymjego dziełem są Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae(I-II, R 1899-1901, Fr 196113); napisał też m.in. De...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREEN JULIEN

  ur. 6 IX 1900 w Paryżu, franc, pisarz (pochodzeniaamer.).

  Wychowany był w rodzinie protest.; 1916przyjął katolicyzm; 1919 udał się do Stanów Zjedn. (studiowałw Wirginii), gdzie przebywał również w czasie II wojny świat. ;od 1945 mieszkał w Paryżu; 1971 został członkiem AkademiiFranc. ; przeżycia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREEN THOMAS HILL

  ur. 7 IV 1836 w Birkin (Yorkshire),zm. 26 III 1882 w Oksfordzie, ang. neoheglista.

  Studiował na uniw. w Oksfordzie, gdzie od 1878 był prof,etyki i jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli ang.—» idealizmu.

  W pracy Popular Philosophy in Its Relation toLife (Ox 1868) krytycznie oceniał przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /3 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREEN BAY

  Diecezja w pn. części Stanów Zjedn. (stanWisconsin) eryg. 3 III 1 8 6 8 z części terytorium archidiec. Milwaukeejako jej sufragania; utraciła część terytorium na rzeczdiecezji Superior ( 1 9 0 5 ) i La Crosse ( 1 9 4 6 ) ;

  w diecezji przebywawielu emigrantów, zwł. z Irlandii, Niemiec, Belgii, Polskii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECO EL

  Właśc. Domenikos Theotokopulos, ur. ok.1541 na Krecie, zm. 7 IV 1614 w Toledo, malarz hiszp. pochodzeniagr., rzeźbiarz i architekt.

  Malarstwa w tradycjach gr.-bizant. uczył się w malarniachklasztorów w Meteorze lub na górze Athos; 1560-72 przebywałwe Włoszech; w Wenecji jako uczeń Tycjana poznał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Dominującym typemkościoła na terenie Grecji w V-VI w. była bazylika oportykowym atrium, poprzedzonym zazwyczaj dziedzińcem zbasenem; narteks wewn. oddzielony od atrium ścianą z bocznymiwejściami, otwierający się na nawę główną potrójnymłukiem (tribelon), miał dobudowane pomieszczenia boczne,z których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA MUZYKA OBRZĘDOWA

  Muzyka staroż.Grecji (I), której początki wiążą się ze zwyczajami predeistycznymi,a w późniejszym okresie z kultem bogów olimpijskich(—» grecka religia); odgrywała także istotną rolę w kultachtajemnych (—* misteria).

  1. Najstarszą grupą obrzędów w kultach staroż. G. byłypradawne święta o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /10 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOŻYTNY

  Okupacja tur., wypieranie Wenecjanz Wysp Egejskich oraz zajęcie 1669 Krety zahamowałyrozwój sztuki, lecz nadal w twórczości artyst. dominowałatradycja bizant., wzbogacona elementami sztuki islamskiej.

  Architektura tego okresu powtarzała wzory bizant.; rozpowszechnionymtypem kościoła prow, była 1-nawowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 301

  praca w formacie txt

Do góry