Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRENADA, Granada

  Metropolia w pd. Hiszpanii(prow. Andaluzja) z sufraganiami - Almeria, Guadix, Jaén,Kartagena, Malaga.

  Miasto G. założyli 711 Arabowie w pobliżu ruin —> Elwiry;1238-1492 było stolicą emiratu grenadzkiego (z tego okresuzachowały się pałace Alhambra i Generalife); 1492 G. zdobyłkról hiszp. —» Ferdynand V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREIFSWALD, Gryfia

  Miasto uniw. w pn.-wsch. częściRFN, siedziba dekanatu kat. i krajowego biskupa protest,(prow. Pommern).

  G., wzmiankowany 1241, powstał na terenie dóbr opactwacysterskiego —> Eldena i należał do diec. kamieńskiej; 1249otrzymał prawo miejskie lubeckie, a cystersi z Eldeny objęlipatronat nad tutejszymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /7 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKA REFORMA

  Kośc. ruch reformistycznyzainicjowany przez pap. —> Grzegorza VII (1073-85), mającyna celu zapewnienie Kościołowi wolności przez oswobodzeniego od sfeudalizowanej władzy świeckiej (—» feudalizm),—» cezaropapizmu, a także mor. odrodzenia życia duchowieństwai wiernych.

  1. G e n e z ę r.g. upatruje się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /14 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADA

  Od 7 II 1972 niepodległe państwo na M. Karaibskimw archipelagu Małych Antyli, cztonek Bryt. WspólnotyNarodów (od 1783 kolonia bryt.); zajmuje 344 km2 i liczy 115 000 mieszk. (1986), w tym 75 000 katolików.

  W1650 wyspę G. przejął franc, gubernator Martyniki, a wraz zkolonizatorami przybyli tam misjonarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKOKATOLICY

  Określenie katolików obrządku bizant.(„greckiego", —» bizantyjska liturgia) w różnych jegoodmianach, np. ukraińskiej, węg., melchickiej (—> greckokatolicki ryt), sięgających swymi początkami chrystianizacjiRusi Kijowskiej (988).

  Na terenie R z e c z y p o s p o l i t e j unia —» brzeska dałapoczątek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /14 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKA WODA

  Nazwa wody święconej,którą skrapiano wewn. ściany kościoła oraz ołtarz w czasieliturgii —> konsekracji kościoła; wyszła z użycia za pap. PawłaVI wraz z wyd. nowego Ordo dedicationis ecclesiae et altaris(CV 1977).

  W.g. była mieszaniną wody, soli, popiołu i wina (do VIIIw. tylko wody i wina, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENLANDIA, Grönland

  Wyspa (największa na kuliziemskiej) w pn. części półkuli zach. na Oceanie Atlantyckimna wschód od Ameryki Pn. zamieszkana przez —» Eskimosów,1814-1953 kolonia duń., później utworzono tu samorządlokalny, od 1 V 1979 autonomiczna część Królestwa —> Danii;zajmuje 2,18 min km2 (w tym 341 700 km2 wolnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GREKO - KATOLIK"

  Miesięcznik, od 1938 dwutygodnik,wydawany 1932-39 (z przerwą 1933 - III 1934) w Krakowie,a nast. we Lwowie (1936 z. 1-2 pt. „Greko-Polak", 1937z. 10 pt. „Polak-Greko-Katolik"), przeznaczony dla —* grekokatolikównarodowości polskiej.

  Założycielem i wydawcą1932-34 był Teofil Stupnicki; pismo redagowali m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKIE MSZE, gregorianka

  30 mszy odprawianychw intencji jednej osoby zmarłej, w ciągu 30 kolejnychdni (przez jednego lub wielu kapłanów); nazwa wiążesię z imieniem pap. Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawiaćprzez 30 dni msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego(PL 77,420-421).

  Praktyce m.g., która rozwinęła się już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRELEWSKI STEFAN ks.

  ur. 3 VII 1898 w Dwikozachk. Sandomierza, zm. 9 V 1941 w Dachau, kanonista i społecznik.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Sandomierzu,od 1919 kontynuował je na KUL, a po święceniachkapł. (1921) w Strasburgu, gdzie 1924 uzyskał doktorat prawakan.; po powrocie do kraju był 1925-28...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt

Do góry