Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Wg Ewangelii g.Ch., wykutyw skale (Mt 27,60; Łk 23,53), był grobem nowym (J 19,41),należącym do Józefa z Arymatei i znajdującym się w ogrodziew pobliżu miejsca ukrzyżowania; składał się z przedsionkai właściwej komory grobowej, miał prawdopodobnie formęławy otoczonej półokrągłym łukiem (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER JAN OSPĘ

  Imię zak. Teodor, ur. 1 7 4 0 w Warszawie,zm. 5 VI 1 8 0 8 na Jasnej Górze, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1757; studia filoz.-teol. odbył w seminariachzak. na Jasnej Górze (1758-60) i w Warszawie (1760--62), przyjmując 1 7 6 2 święcenia kapł.; pełnił obowiązki duszpast.w różnych klasztorach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDEK JAGIELLOŃSKI

  Ukraińskie Horodok, parafiai dekanat rzym.kat. oraz parafia i dekanat gr.kat. w archidiec.lwowskiej na Ukrainie.

  G., jedna z najstarszych miejscowości Rusi Czerwonej,wzmiankowana 1213, ok. 1390 otrzymała prawo miejskiemagdeburskie od króla Władysława Jagiełły (stąd nazwa),który tu zmarł; G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - W ARCHEOLOGII BIBLIJNEJ

  Wg świadectwa -»Euzebiusza z Cezarei ces. Hadrian po II powstaniu żyd. (—»Bar Kochba) wzniósł na miejscu —» Golgoty świątynię Afrodyty,a ces. Konstantyn Wielki wybudował 326 nad g.Ch.rotundę zmartwychwstania zw. —> Anastasis (Vita Const. III25-28); ławę grobową otoczono ozdobną kratą, a nad nią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDEK PODOLSKI, Gródek Bedrychowski

  ObecnieGorodok, miasteczko z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi szarytek w diec. kamienieckiej na Ukrainie.

  W 1496 G. miał drewniany kościół par. św. Anny, który1550 został zniszczony przez Tatarów; 1589 wojewoda ruskiMikołaj Herburt zbudował w G. nowy kościół par. NMP, ana miejscu dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniemG.Ch. i dla szerzenia jego kultu powstawały wspólnoty zak.,wywodzące się z ruchu kan. i z zakonów rycerskich:

  ° kanonicy regularni Grobu Jeroz. —» bożogrobcy;

  ° Rycerze Grobu Świętego, zak. rycerski zał. ok. 1496przez pap. Aleksandra VI w Jerozolimie w celu skłonienia możnowladców kat. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓJEC

  Miasto, parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  G., do XVII w. Grodziec, jeden z najstarszych grodówpd. Mazowsza byt w XII i w 1. poł. XIII w. ważnymośrodkiem administracji państw, (prawdopodobnie kasztelanii)i kośc; 1 4 1 9 otrzymał prawo miejskie chełmińskie odksięcia mazowieckiego Janusza I;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Należą do stowarzyszeńdewocyjnych lub rycerskich, powstałych w okresiewypraw —» krzyżowych (krucjat) do Ziemi Świętej.

  ° Bractwo Grobu Jerozolimskiego Pana Naszego JezusaChrystusa, zał. na pocz. XIV w. przez —» bożogrobców wcelu wspierania działań zmierzających do wyzwolenia g.Ch.w Jerozolimie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER AUGUSTIN abp.

  ur. 23 VI 1763 w Wiedniu, zm.28 VI 1835 w Salzburgu, katecheta.

  Po studiach teol. w Wiedniuprzyjął 1788 święcenia kapł.; 1796 został tamże katechetą ikierownikiem seminarium nauczycielskiego; od 1802 pełniłobowiązki radcy stanu, później także wizytował szkoły, m.in.w Galicji, popierając nauczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB MARYI

  Miejsce złożenia po śmierci ciała MatkiBoskiej. Tradycja o g.M. wiąże się z przekonaniem, że Maryjaumarła jak in. ludzie (zdania teologów na ten temat sąpodzielone); w pierwszych 4 wiekach brak jest hist, wzmianeki śladów ustnej tradycji apost. o śmierci i g.M.

  Od V w.istnieją 2 opinie na temat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt

Do góry