Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRYCZ KAROL, Grycz - Śmiłowski

  ur. 17 IX 1885 wŚmiłowicach k. Katowic, zm. 16 II 1959 w Krakowie, zał. —*Jednoty Braci Polskich.

  Teologię ewang. studiował w Wiedniu,Halle, Berlinie, Lipsku; dyplom uzyskał 1908 w Wiedniu;1909-14 był wik. w Skoczowie; nast. powołano go dowojska austr., a od 1918 był w pol. wojsku kapelanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

  Na terytorium G. prowadzilikat. misje polscy zakonnicy, m.in. Jan Tadeusz KrusińskiSJ (1675-1756), który działał w Persji i na zależnych wówczasod niej ziemiach G. (do 1726), a współcz. mu dzieje G.opisał w Tragica vertentis belli persici historia (Lw 1740).

  Utworzenie pol. kolonii w G. wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - SZTUKA SAKRALNA

  1 . Od p r z y j ę c i a c h r z ę ś ć i -j a ń s t w a ( 3 3 7 ) do p o d b o j u a r a b s k i e g o - Najwcześniejszekościoły z IV w. (Samtawro, Nekresi, Bodbe) tomałe budowle na planie zbliżonym do kwadratu z szerokimiarkadami w ścianach pn., zach. i pd. (nawiązujące w formiedo mazdejskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /23 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

  W 2. tysiącleciu prz.Chr. istniał eposAmiraniani (o sobowtórze Prometeusza). Wraz z wprowadzeniemw G. chrześcijaństwa jako religii państw, (ok. 337) doliteratury oprócz utworów oryginalnych (napisy epigraficznez 1. poł. V w., opowieść hagiograficzna Jakuba z CurtawiMęczeństwo Szuszanik) przeniknęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /14 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŻEWSKI JAN SJ

  ur. 1578 na Białej Rusi, zm. 12VIII 1646 w Warszawie, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1595; studiował filozofię w AkademiiWil., a teologię na Gregorianum w Rzymie; 1609 uzyskałdoktorat z teologii w Wilnie i tu wykładał filozofię (do 1614)oraz teologię (do 1618), a także pełnił obowiązki konferencjonistyi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZIŃSKA LITURGIA

  Liturgia wsch. wyrosła z antioch.rodziny liturg. (—» antiocheńska liturgia), która pouformowaniu się —» bizantyjskiej liturgii uległa jej wpływom.

  Początki l.g. sięgają V w. i związane są z wprowadzeniemjęzyka gruzińskiego, najpierw do oficjum brewiarzowego (zaczasów św. Saby, zm. 532), a od końca VI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZCZYŃSKI JAN abp.

  ur. 1405 w Iwanowicach k.Kalisza, zm. 9 X 1473 w Krakowie, prymas, kanclerz koronny.

  Pochodził z Ziemi Sieradzkiej; od 1431 studiował w AkademiiKrak.; 1440-44 był wraz z królem Władysławem IIIWarneńczykiem (Władysław I Jagiellończyk) na Węgrzech,gdzie w Eger otrzymał godności archidiakona i kanonika;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZECKI ANTONI OSBM

  Imię zak. Antonin,pseud. Dombrowski (Antoni Ignacy lub D.A.), ur. 1734 naWołyniu, zm. 1798 w Supraślu, malarz.

  W 1751 wstąpił do klasztoru bazylianów w Poczajowie i1752 złożył śluby zak.; z nieznanych przyczyn opuścił klasztori od 1760 mieszkał w Krakowie pod przybranym nazwiskiem;1761 namalował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZECKI KAZIMIERZ OFMConv

  Imię zak. Hieronim,ur. 28 II 1709 w Krakowskiem, zm. 20 IV 1764 w Śremie,działacz zak., kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1723 wKrakowie; uzyskał doktorat teologii na UJ; wykładał filozofięi teologię w studiach zak. Krakowa i Lublina; był regensemstudiów w Poznaniu (1745), Warszawie i Krakowie(1758) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZKA JAN ks.

  ur. 1810 w Drohobyczu, zm. 7 X1891 w Rzeszowie, katecheta, duszpasterz.

  Po studiach filoz.--teol. w Przemyślu i Wiedniu przyjął 1837 święcenia kapł.;1838-45 był prefektem studiów w seminarium duch. w Przemyślu,1840-53 prof, katechetyki, a nast. do 1860 teologii pastoralnej;

  jego Katechetyka umiejętna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry