Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRYFINO

  Parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.We wczesnośredniow. osadzie słow. G. lokował1254 książę zach.pom. Barnim I miasto na prawie magdeburskim(zmienionym 1271 na lubeckie); do 1637 należało doksiążąt zach.pom., następnie Szwecji, a 1679 opanowała jeBrandenburgia; po 1945 zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

  Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLEWICZ FELIKS ks.

  ur. 21 IX 1909 w Korzeszynkuk. Lubrańca, zm. 26 XI 1991 w Lublinie, egzegeta i teologbibl., brat Franciszka.

  Studiował na wydziale teol. UJ (jako alumn Częstoch. SeminariumDuch.); 1932 przyjął święcenia kapł. i rozpocząłstudia specjalistyczne w Pap. Instytucie Bibl. w Rzymie, które przerwał ze względów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYCZKA JAKUB ks.

  ur. 22 VII 1883 w Blossburgu(Pensylwania), zm. 16 IV 1957 w Kingston (Pensylwania).

  Kształcił się w Kolegium św. Stanisława w Chicago, Pol. SeminariumDuch. w Detroit i Seminarium św. Bonawentury wAllegheny (stan Nowy Jork); 1906 przyjął święcenia kapł.,po czym był prob, w Forest City (1906-16) i par...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GRYF"

  Miesięcznik literacko-folklorystyczny poświęconysprawom kaszubsko-pomorskim, wydawany (z przerwami)1906-34 w Gdańsku; 1908-12 ukazywał się w Kościerzyniepod red. A. Majkowskiego; był organem ruchu młodokaszubskiego,który przeciwstawiał się germanizacji przez rozwijanierodzimej kultury i ukazywanie jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFICE

  Miasto, parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej (do reformacji w diec. kamieńskiej).

  Początki miasta G. związane są z 3 osadami słow., istniejącymijuż w X w., lokowanymi 1262 przez księcia zach.pom.Warcisława III na prawie lubeckim; G. prowadziły długotrwałyspór z norbertanami w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRY

  (fr. jeux), grupa francuskich utworów dramatycznycho charakterze rei. i świeckim, pochodzących z XII i XIIIw. (—> dramat religijny I).

  Do pierwszych g. należy Jeu d'Adam (Ordo repraesentationisAdae) z XII w., tryptyk, którego poszczególne części (kuszenie,upadek, ukaranie Adama i Ewy, zabicie Abla przezKaina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo

  Państwo w pd.-zach. Azji na Zakaukaziu;1936-91 republika związkowa wchodząca w składZSRR, obejmująca autonomiczne okręgi; Abchazję, Adżarięi Pd. Osetię;

  graniczy na pd. z Turcją, Armenią i Azerbej Azerbejdżanem,na pn. z Rosją, na zach. oblewają ją wody M. Czarnego;zajmuje 69 700 km2 i liczy 5,3 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYBÓW

  Parafia i dekanat w diec. tarnowskiej.

  MiastoG. lokowane było na prawie magdeburskim 1340 przezkróla Kazimierza Wielkiego, a dzięki dogodnemu położeniuna szlaku handlowym, wiodącym na Węgry i Ruś, szybko sięrozwijało; wraz z lokacją miasta powstała w G. parafia przygot., murowanym kościele św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  1. Od p o c z ą t k ó w doXI w. - Chrześcijaństwo przenikało do Kolchidy ze wsch.prowincji Rzymu, a nast. z —* Bizancjum, do Iberii - z Syriii Palestyny; pierwsze chrzęść, gminy gr. powstały w II w. nawybrzeżu Kolchidy; wpływy chrzęść, wzrosły w G. po przyjęciuchrześcijaństwa przez —> Armenię; 325...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /17 366

  praca w formacie txt

Do góry