Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  W czasach poapost. zagadnienieo.g. wiązano z potrzebą —» pokuty, nad której pełnieniemmieli czuwać przełożeni gminy chrzęść. ; do wyznawania grzechówi wewn. czystości wzywa wiernych —* Didache, a pap.Klemens I Rzym. (88-97) w Liście do Koryntian, ucząc o możliwościo.g., wskazywał na hierarchię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Nauka o g.p. rozwijałasię na podstawie przesłanek bibl. i patrystycznych, innychjednak niż w teologii kat. ; odznaczała się przy tym, optymizmemantropol. oraz orientacją egzystencjalną i kosmiczną.

  1. G.p. jako d z i e d z i c z n a ś m i e r t e l n o ś ć - Różnicew interpretacji g.p. między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /20 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  O.g. oznacza uwolnienie,wyzwolenie, zgładzenie, darowanie, zmazanie, rozwiązanie,oczyszczenie, odkupienie, niepoczytywanie winy; to jeden zpodstawowych owoców misterium odkupienia, usprawiedliwienia,odrodzenia i zbawienia człowieka; ma charaktermor., egzystencjalny i ontyczny, czyni człowieka „nowymstworzeniem"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Początkowonauka o g.p., uważanym za upadek w porządku bytu, bytaprawie we wszystkich punktach zgodna z dogm. ujęciem SoboruTryd., wiążąc g.p. z pragrzechem Adama; nowsza teologiaprotest, rozważała g.p. w ramach całokształtu —» historiizbawienia, a współcześnie wiąże go ściśle z problemem —*grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /12 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Wyjaśniana jest natura g. irozpatrywane są różne jego aspekty; ponadto rozważana jestkwestia zasadniczego podziału g., budząca w ostatnich czasachkontrowersje (—* hamartiologia). Współczesna refleksjateol. zajmuje się piętnowaniem rozprzestrzeniającego się zjawiskakwestionowania g., usiłując usunąć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /17 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYNIAKOW JERZY

  ur. 8 XI 1925 we Włocławku, zm.14 IX 1992 w Essen, duchowny ewang., teolog, działacz ekumeniczny.

  W 1947-51 studiował teologię na wydz. teologii ewang.UW, uzyskując magisterium; ordynowany 1951, był wik. i administratorem (1953) w Piotrkowie Trybunalskim i Zelowie-Belchatowie, a od 1966 prob, w Piotrkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH

  Zło mor. w postaci wyboru fundamentalnego(opcji), postawy lub czynu; jest określany wielorako w zależnościod założeń światopoglądowych, filoz. i nauk.; w teologiikat. traktowany jako zjawisko rei., mające ze swej naturyodniesienie do Boga osobowego;

  na podstawie Biblii jest opisywanyjako „wykroczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPHIUS ANDREAS

  Właśc. Greif, ur. 2 X 1616 w Głogowie,zm. 16 VII 1664 tamże, niem. poeta, dramaturg. Studiowałfilozofię i nauki przyr. w Gdańsku (1634-37), a językistaroż. i nowoż. w Lejdzie (Holandia), gdzie 1639-44 był wykładowcą;od 1650 był syndykiem księstwa głogowskiego.

  Charakterystyczne dla dramatów G. (Leo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W RELIGIACH PIERWOTNYCH

  W znaczeniu rytualnymświadome lub nieświadome przekroczenie określonych przepisówkultycznych albo zwyczajowych wiąże się z pojęciemnieczystości rytualnej oraz —> tabu; w sensie etycznym g. jakozło mor. jest wykroczeniem przeciw porządkowi kosmosu inależącym do niego jednostkom, społecznościom oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYWAŁD

  Parafia w dek. krościeńskim w diec. tarnowskiejeryg. ok. 1330, zniesiona przed 1595 i przyłączona dopar. Krościenko;

  1914 utworzono w G. niezależną ekspozyturę,a 1925 ponownie parafię. Kościół św. Marcina Bpa, późnogot.,wzniesiony na przełomie XV i XVI w., konsekrowany1596, w pocz. XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry