Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  W pierwszych wiekachpo rozłamie między Wschodem i Zachodem wg źródeł bizant.i bałk.-słow. oraz pozostających pod ich wpływem źródełruskich dominowało rozumienie g. zaczerpnięte z Pismaśw. i ojców Kościoła, jak i rytualistyczno-legalistyczne, niekiedyo zabarwieniu starotest. (tendencję taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  O.g. uważane jest zaskutek dzieła odkupienia Chrystusa, na które składają się 4wydarzenia zbawcze: wcielenie, nauczanie i czyny Chrystusa,jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie (T. Prokopowicz,M.P. Bułgakow, P. Evdokimov, Katechizm metropolityF. Drozdowa, A. Theodoru i in.). Przez wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU

  Wewn. usposobienieczłowieka wykluczające możliwość jego —» nawróceniasię i pojednania z Bogiem; termin nawiązuje do słówJezusa Chrystusa wypowiedzianych do —» faryzeuszów (Mt12,31-32; Mk 3,28-29; Łk 12,10), którzy jego boską władzęnad złymi mocami przypisywali szatanowi (—> grzech II B).

  Wg teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  G. oznacza poznane wświetle wiary zakłócenie stosunku między człowiekiem a Bogiemi stanowi głębszy wymiar ludzkiej winy; jako aktualizacja—» grzechu pierworodnego jest nie tylko uchybieniem porządkowiustanowionemu przez Stwórcę, przykazaniom orazwyrażonej w nich woli Bożej, lecz przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH ŚWIATA

  W —> hamartiologii realnie istniejące—> zło ontyczno-moralne (obok grzechów osobistych i ->grzechu pierworodnego) przenikające rzeczywistość —* świata(J 1,29; 3,16; 16,8-9; por. 1 J 5,19; Ap 8 - 20), nadające jejcharakter ambiwalentny oraz wpływające na mor. decyzjeczłowieka.

  W teologii znanych jest 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY

  Protologiczne -» zlo wteol. —> antropogenezie (w postaci hist, i strukturalnej) dosięgające w sposób analog, każdą jednostkę w momencie jejpoczęcia; nazwa i pojęcie kształtują się głównie na podstawieRdz 2,4 - 3,24 (od II w. hamartema kleronomon - Meliton zSardes, Ireneusz; III w. Vitium originale -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE

  Dogmat i -> artykułwiary kat., sformułowany we wczesnych tekstach NT (Mk1,4; Mt 9,6; 2 6 , 2 8 ; Łk 1,77; 3 , 3 ; 5,24; 2 4 , 4 7 ; Dz 2 , 3 8 ; 5 , 3 1 ;10,43; 13,38; Kol 1,14), a od pocz. III w. włączany naWschodzie i Zachodzie do różnych wersji —> Apostolskiegoskladu wiary (BF IX 4) i in. symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - PODSTAWY BIBLIJNE

  1. W S t a r y m T e s t a me n c i e - Dawne tradycje teol. ST mówią jednoznacznie opowsz. grzeszności wszystkich ludzi (Rdz 6,5; 8,21; 1 Kri 8,46; Ps 143,2; Hi 4,17), choć pozostawiają otwarte pytanie opojawienie się grzechu na ziemi, źródło jego rozpowszechnieniai sposobie przekazywania go dalszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. W S t a r y m T e s t a m e n c i e -o.g. wynika z przekonania, że człowiek już po pierwszej niewiernościwobec Stwórcy nie został przez niego odrzucony,lecz przeciwnie - spotykał się z wielorakimi oddziaływaniamiBoga, które byty pozyt. odpowiedzią na ludzką skruchę i zapewnieniepoprawy; w ST nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Podkreślano zawszeanalogiczność g.p., który, choć nie jest osobistym —> grzechem,to jednak powoduje skutki ogólnospołeczne.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI -

  1. W okresie apost. i poapost.na Wschodzie i Zachodzie opierano się poza Rdz 2 - 3 , takżena Rz 5,12-21 oraz na poglądach żyd. z późnej literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /21 833

  praca w formacie txt

Do góry