Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - MYŚL TEOLOGICZNA

  G. stworzył metodologię teologii,określając jej źródła, przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa;jest też twórcą słownictwa teol. w zakresie —* trynitologii.

  1. T r ó j c a Ś w i ę t a - G. akcentował jedność Trójcy zewzględu na jedność bóstwa, jedność potęgi Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ GRASSI bł. OFM bp.

  ur. 13 XII 1833 wCastellazzo Bòrmida (prow. Alessandria), zm. 9 VII 1900 wTajuangfu (Szansi), męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1848 i1856 przyjął święcenia kapł., 1861 rozpoczął pracę mis. wChinach;

  1876 został bpem pomocniczym i koadiutorem zprawem następstwa wikariusza apost. Szansi Pn., a 1891...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II MARTYROFILOS, Wahram

  Św. Kościołaorm., ur. w 1. poł. XI w., zm. 1105 w Czarnych Górachk. Mari (Syria Wsch.), orm. katolikos.

  Pochodził z książęcej rodziny Pahlawunich; dzięki ojcu (—»Grzegorz Magistros) otrzymał staranne wykształcenie w Bizancjum;po śmierci ojca (1058) przejął urząd namiestnikaMezopotamii, a wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAREKU, Grigor Narekaci św.

  ur. ok.944, zm. ok. 1003 (wg I. Kichichiana 1010) w Nareku, komentatorPisma Św., mistyk.

  Ok. 950 został oddany na wychowanie do monasteru w Nareku,gdzie gruntownie poznał język gr., uczył się też matematyki,medycyny i architektury; po przyjęciu święceń kapł.był prof, i wychowawcą mnichów; uznawano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św.

  PatriarchaKonstantynopola, ur. 330 w Arianzos k. Nazjanzu(Kapadocja), zm. 390 tamże, ojciec i doktor Kościoła, poetai mówca zw. chrześcijańskim Demostenesem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  1. W teologii Kości o ł a e w a n g e l i c k o a u g s b u r s k i e g o rozumienie artykułuwiary o o.g. związane jest z reformacyjnym pojmowaniemistoty —> grzechu ( V I I ) i zbawczego dzieła —» JezusaChrystusa; -» grzech pierworodny ( I V ) , rozumiany jako utratapierwotnej sprawiedliwości (iustitia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHU „MISTYKA"

  Określenie egzystencjalnegonastawienia odłamu literatury do problemów etycznych, ukazującejgrzesznika w sensie pozyt., zaś żyjących w stanie —»łaski Bożej - jako postacie mniej lub bardziej neg.; nastawienietakie wypływa nie tyle z zamiłowania do niekonwencjonalnychsytuacji czy też ze względów artyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY GŁÓWNE

  (łac. peccata capitalia), przekroczenienorm mor., będące źródłem innych wykroczeń, warunkującew wyniku częstego powtarzania zatwardziałą grzesznąskłonność, zw. nałogiem.

  W Piśmie św. pojęcie g.g. wiąże się z każdym z nich osobno(np. zazdrość - Koh 4,4; pycha - Syr 3,26-28; chciwość -1 Tm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

  Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

  Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzonanajbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z AGRIGENTO Św. bp.

  ur. ok. 559 naSycylii, zm. na pocz. VII w., pisarz kościelny.

  W młodościzwiedził Afrykę, Palestynę, Antiochię i Konstantynopol; 589przybył do Rzymu i zamieszkał w klasztorze św. Saby; mianowanyprzez pap. Grzegorza I Wielkiego bpem Agrigento,nie znalazł tam przychylnego przyjęcia i został osadzony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry