Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - W IKONOGRAFII

  Od X W. G. wyobrażany jest jako gr.biskup, mężczyzna w średnim wieku lub starzec (siwy, łysiejący,z krótką szeroką brodą i krzaczastymi brwiami), z prawicąwzniesioną w geście błogosławieństwa i zwojem (lubksięgą) w lewej ręce; jest to spośród świętych postać najczęściejpojawiająca się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DOKTRYNA

  Ma zabarwienie teol.-mor. oraz ascet.--mist, i nie stanowi sformalizowanego systemu, choć jest adresowanado świeckich (lud), duchownych i zakonników.

  1. Myśl t e o l o g i c z n o - m o r a l n a - G. zaproponowałprzede wszystkim określony ideał moralności chrzęść, krystalizującysię w historiozbawczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /26 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PALAMAS

  Św. Kościoła prawosł., abp,ur. ok. 1296, zm. 14 XI 1359 w Tesalonice, teolog (uznanyza ojca Kościoła prawosł.), obrońca —> hezychazmu i twórca—* palamizmu.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny przybyłej z Azji Mn.do Konstantynopola; wykształcenie otrzymał na dworze ces.Andronika II Paleologa, ok. 1316...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp.

  ur. ok. 335 w CezareiKapadockiej, zm. 394, teolog i pisarz ascet., ojciec i doktorKościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /93

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SYNAJU

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok.1280 w Klazomenaj (obecnie zach. Turcja), zm. 27 XI 1346w klasztorze Paroria k. Adrianopola, mnich, odnowiciel —>hezychazmu.

  Po uwięzieniu przez Turków został wykupiony przez chrześcijanz Laodycei, a nast. udał się na Cypr i na górę Synaj,gdzie został mnichem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ BARBARIGO Św. kard.

  ur. 16 IX 1625w Wenecji, zm. 18 VI 1697 w Padwie.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny weneckiej —» Barbarigo;1643-48 studiował przedmioty ścisłe i nauki przyr. wMünster; 1653 podjął w Padwie studia prawnicze i teol., poukończeniu których przyjął 1655 święcenia kapł.;

  1657 zostałbpem Bergamo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

  Był pierworodnym synem bpa -» Grzegorza zNazjanzu Starszego i św. Nonny (siostra G. Gorgonia, bratCezary i kuzyn bp Amfiloch czczeni są także jako święci);

  studiował w Cezarei Kapadockiej (gdzie przyjaźnił się z BazylimWielkim), a 349-352 w Cezarei Palest, i Aleksandrii;chrzest przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

  ur. ok. 213 w Neocezarei Pontyjskiej, zm. ok.270, teolog, przedstawiciel —> aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej(—» greccy ojcowie 1).

  Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej i nosił imię Teodor;po śmierci ojca przyjął w 14 roku życia chrzest i imięG.; retoryki i prawa uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

  Objętościowo skromne, jednak doskonałościąformy i stylu przewyższają ówczesną literaturę chrzęść; składająsię z mów, listów i poezji.

  1. Mowy (Logoi) - Z zachowanych 45 (PG 35,396-1252;36,12-664; pol. przekład 9 mów w: J.M. Szymusiak G. Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G. Mowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ELWIRY Św. bp.

  zm. po 392, teolog.

  Pochodził z hiszp. prowincji Betyka; biskupem został 357;na synodzie w Rimini (359) bronił nauki Soboru Nic. I przedatakami arian i zdecydowanie odrzucił możliwość nawiązaniakontaktów kośc. z bpami ariańskimi Ursacjuszem i Walensem;pod wpływem listu Euzebiusza z Vercelli (CSEL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt

Do góry