Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - ŻYCIE

  Był synem retora; kształcił go i wychowywałojciec - starszy brat — Bazylego Wielkiego, oraz siostra —>Makryna Młodsza; przez krótki czas pełnił funkcję lektora wkościele, a nast. został nauczycielem retoryki i ożenił się zTeozebią; pod wpływem przyjaciół, szczególnie Grzegorza zNazjanzu, wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z TOURS, Georgius Florentinus Św. bp.

  ur. 30 XI 538 w Averna (Clermont-Ferrand), zm. 15 (lub 17)XI 594 w Tours, historyk, hagiograf.

  Pochodził z galloromańskiej senatorskiej i chrzęść, rodziny;po śmierci ojca (ok. 5 4 6 ) wychowywał go stryj Gall (późniejszybp Clermont, święty); 5 6 3 G. został diakonem, 5 7 3- bpem Tours.

  Taktownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DZIEŁA

  1 . P i s m a d o g m a t y c z n o - p o l e m i c z n e- G. napisał 4 rozprawy przeciw —» Eunomiuszowi, traktowane(do pocz. XX w.) jako jedno dzieło w 12 księgach - ProsEunomion antirretikos logos (PG 45,244-1122). W księgachpierwszej i drugiej (w PG księga 12 B), napisanych ok. 380,zwalczał naukę zawartą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św.

  ur. ok. 5 4 0 w Rzymie, zm.12 III 6 0 4 tamże, papież od 3 IX 5 9 0 , jeden z 4 wielkich —*doktorów Kościoła zachodniego; na Wschodzie czczony jakoGrzegorz Diálogos i uważany za twórcę —> liturgii uprzedniopoświęconych darów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DOKTRYNA

  G. jako twórca teologii mist, dowartościowałrolę filozofii w wykładzie wiary (inspirowany przez naukęPlatona, Filona, Klemensa Aleks., Orygenesa i Plotyna).F i l o z o f i a została porównana przez G. do Oblubienicy zPnp lub też do bezpłodnej córki faraona; mądrość winna być „wykupiona" z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - ŻYCIE

  Pochodził z rodziny senatorskiej; wychowany wduchu rei., otrzymał wykształcenie klasyczne, a także poznalprawo; 5 7 2 został prefektem Rzymu i zajmując się m.in. bezpieczeństwemi obroną miasta, łagodził skutki najazdu Longobardów( 5 6 8 ) na pn. Italię. W sporach rei. (problem tzw.—» Trzech Rozdziałów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - W IKONOGRAFII

  Występuje jako grecki bp, mężczyznaw średnim wieku, o wąskiej twarzy okolonej spiczastą, krótkąbrodą, zwykle z ewangeliarzem w dłoni (np. w miniaturze MenologiumBazylego IIz XI w., BWat);

  często w iluminowanychrękopisach z XI i XII w., np. z Grzegorzem z Nazjanzu jakoilustracja jego 12. homilii (rps...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ZNACZENIE

  G. zaznaczył się zarówno w Kościele gr.,jak i ł a c , tak w starożytności, jak też średniowieczu i w renesansie.

  Już na pocz. V w. pisma jego znane były na Zachodziedzięki tłumaczeniom Rufina z Akwilei, który poglądyG. uznawał za normę prawowierności; Hieronim uważał goza swego mistrza (De vir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DZIEŁA

  Najobszerniejszym jest Moralia sive Expositioin Job (PL 75,509-1162; 76,9-782) - podręcznik moralności,ascetyki i mistyki, źródło etycznych i psychol. wiadomości natemat życia człowieka; Homiliarum in Ezechielem prophetamlibri duo (PL 76,785-1072) to zbiór kazań wygłoszonych podczas—» roku liturgicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ OŚWIECICIEL, Iluminator Św.

  ur. ok.250-252, prawdopodobnie w Artaszacie (prow. Ararat), zm.325 jako pustelnik w górach Sepuh (nad górnym Eufratem),katolikos Kościoła orm. (—* Armenia).

  Pochodził z rodziny książęcej ; wychowywała go opiekunkaZofia (ojciec G. zginął w odwecie za zamordowanie królaarm. Chosroesa, swojego krewnego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 963

  praca w formacie txt

Do góry