Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Albert de Morra CRSA

  ur. między1105 a 1110 w Benewencie, zm. 17 XII 1187 w Pizie, papieżod 21 X 1187.

  Jako zakonnik w Laon 1155-56 został kard.;za pap. Aleksandra III był legatem (m.in. w Anglii), od 1178kanclerzem Kurii rzym., w Benewencie założył KongregacjęCRSA z surową regułą. Wybrany w Ferrarze na następcępap. Urbana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III Św.

  zm. 10 XII 741 w Rzymie, papieżod 18 III 731. Był z pochodzenia Syryjczykiem; jako papieżkontynuował politykę swego poprzednika —» Grzegorza II.

  Na rzym. synodzie (731), po nieudanych próbach pojednaniasię z ces. —> Leonem III Izauryjskim, G. ekskomunikowatpopieranych przez cesarza obrazoburców (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Maurycy zw. Burdinus OSB

  ur. wLimoges (Francja), zm. po VIII 1137 w Cava dei Tirreni,antypapież 8 III 1118 - IV 1121.

  Jako benedyktyn w Cluny został 1099 bpem Coimbry, a1109 abpem Bragi; z powodu sporu z abpem Bernardem zToledo o metropol, przynależność bpstwa Coimbry G. zostałsuspendowany, a 1114 zrehabilitowany przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV

  zm. I 844 w Rzymie, papież od 827,rzymianin. Za pap. Paschalisa I był prezbiterem kościoła św.Marka w Rzymie, jesienią 827 został wybrany na papieża idopiero 29 III 828 konsekrowany (zgodnie z Constitutio romanaz 824, wymagającą od elekta złożenia przysięgi wiernościcesarzowi przed przyjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IX, Ugolino de Segni

  ur. ok. 1170 w Anagni,zm. 22 VIII 1241 w Rzymie, papież od 19 III 1227, bratanekpap. Innocentego III.

  Po studiach teol. w Paryżu i prawniczych w Bolonii zosta!1198 kard., a 1206 bpem Ostii; 1207-09 był legatem pap. wNiemczech, a za pap. Honoriusza III - w Lombardii, Ligurii,Pizie i Wenecji. Jàko papież wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ V, Brunon

  ur. 972, zm. 18 II 999 w Rzymie,pierwszy papież (od 3 V 996) pochodzenia niem., synOttona, księcia Karyntii, prawnuk ces. Ottona I Wielkiego.

  Wychowywany był na dworze bpa wormackiego Hildebolda(zm. 998); jako kandydat króla Ottona III (byl jego kapelanem)został wybrany przez kardynałów i lud rzym. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ X, Tebaldo Visconti bł.

  ur. 1210 w Piacenzie,zm. 10 I 1276 w Arezzo, papież od 27 III 1272.

  Był zarządcą domu bpa Palestriny kard. G. Pecorari, a pojego śmierci studiował teologię w Paryżu; jako doradca bpalyon. Filipa bral udział w Soborze Lyon. I (1245), a jakoarchidiakon Liège - w legacji pap. Klemensa IV do Anglii.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI, Jan Gracjan

  zm. XI 1047 w Kolonii,papież 1 V 1045 - 20 XII 1046, rzymianin.

  Papieżem zostałpo zrzeczeniu się tiary (za opłatą) przez pap. —» BenedyktaIX; powszechnie uznany, G. dążył do wprowadzenia kanonicznegowyboru papieży, na który miałby jednocześnie wpływ lud; spotkał się jednak z oporem patrycjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - IKONOGRAFIA

  G. występuje najczęściej w sztuce wł.,niem. i pol. (jest także jednym z nielicznych papieży, któryodbiera kult na Wschodzie); przedstawiany bywa jako mężczyznaw starszym wieku, mnich benedyktyński lub papież w pontyfikalnym stroju, z paliuszem, w tiarze na głowie, z nast.atrybutami: gołębicą (jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci G.; Izydor zSewilli sławił pokorę i bojaźń Bożą, którą odznaczał się G.(PL 83,1102), natomiast Ildefons z Toledo - świętość jegożycia, dar wymowy i mądrość (PL 96,198).

  Początkowo gróbG. znajdował się przy portyku bazyliki św. Piotra w pobliżugrobów pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt

Do góry