Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ V

  ur. 1751 w Dimitsanie (Peloponez), zm.22 IV 1821 w Konstantynopolu, patriarcha (1797-98, 1806-08,1818-21).

  Pochodził z ubogiej rodziny; po studiach teol. w Atenach ina Patmos został archidiakonem i głównym doradcą metropolityw Smyrnie; nast. jako metropolita Smyrny przyczyniłsię do rozwoju oświaty wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ, zw. Wielkim abp.

  zm. 1414 lub 1420 weLwowie.

  W 1361 został konsekrowany przez Mesropa Ardasetsi,orm. katolikosa Sis; 1364 przybył do Lwowa, gdzie społecznośćorm. podzieliła się na zwolenników unii (pod wpływem— unitorów) i ich przeciwników; w tym samym rokuzostał abpem lwowskim, wprowadzony na urząd przez bpaJana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ANTIOCHII

  zm. 593, patriarcha antioch.(od 570).

  Był przełożonym w syr. klasztorze w Jerozolimie,a później na Synaju; ces. Justyn II ustanowił go patriarchąpo —* Anastazym Starszym; miał wpływ na politykę ces.Tyberiusza I Konstantyna i był poważany przez pap. GrzegorzaI Wielkiego;

  G. uspokoił swą przemową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XII, Angelo Correr

  ur. ok. 1325 w Wenecji,zm. 18 IX 1417 w Recanati, papież 30 XI 1406 - 4 VII1415.

  W 1380 został bpem Castello, a 1390 łac. patriarchąKonstantynopola; był też sekretarzem pap. Innocentego VIIi 1405 został kard. ; w czasie —> schizmy zachodniej wybranyna następcę Innocentego VII, zobowiązał się abdykować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIII, Ugo Boncompagni

  ur. 1 I 1502 w Bolonii,zm. 10 IV 1585 w Rzymie, papież od 13 V 1572.

  Jako prof, (od 1531) prawa kan. na uniw. bolońskim zostałpowołany 1539 do pracy w Kurii rzym.; 1546-47 i 1561-63uczestniczył w Soborze Tryd.; 1558 został bpem Vieste, a1565 kard. i legatem pap. w Hiszpanii. Jako papież dążył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIV, Niccolò Sfondrati

  ur. 11 II 1535 wSomma Lombardo, zm. 6 X 1591 w Rzymie, papież od 27 IX1590.

  Po studiach prawniczych w Perugii, Padwie i Pawii został1560 bpem Kremony, a 1583 kard.; zostawszy papieżembył zwolennikiem polityki hiszp. i wspierał Ligę Kat. —» Gwizjuszów,a 1591 zagroził ekskomuniką franc. królowi —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

  ur. 1329 wRosiers d'Egletons k. Tulle, zm. 27 III 1378 w Rzymie, ostatnipapież (od 30 XII 1370) awiniońskiej niewoli.

  Jako kard. (mianowany 1348 przez wuja, pap. KlemensaV) studiował prawo kan. w Perugii; po rozpoczęciu pontyfikatubezskutecznie usiłował pojednać królów Francji i Angliiw —» stuletniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI

  zm. po 1018, antypap. 1012. Wybranyza pap. —> Benedykta VIII przez Krescencjuszów, szukającpoparcia przybył na Boże Narodzenie 1012 w stroju pontyfikalnymdo Pöhlde, na dwór ces. Henryka II; cesarz zakazałjednak G. noszenia insygniów pap. (krzyż przejął w depozyt),przyrzekł rozwiązać kwestie sporne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

  ur. ok. 1020 w Toskanii,zm. 25 V 1085 w Salerno, papież od 1073, inicjatortzw. —» gregoriańskiej reformy.

  W rzym. klasztorze benedyktynów na Awentynie przyjął1047 niższe święcenia; towarzyszył pap. —* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /8 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II Św.

  ur. 669 w Rzymie, zm. 11 II 731tamże, papież od 19 V 715, rzymianin.

  Wychowywany na Lateranie, za pap. Sergiusza I zostałsubdiakonem, skarbnikiem i bibliotekarzem; jako diakon (od709) towarzyszył pap. Konstantynowi I w podróży do Konstantynopolaw sprawie uznania postanowień synodów —* trulańskich(680 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt

Do góry