Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ II abp.

  ur. ok. 1402 na terenie obecnejBułgarii, zm. 1472 w Nowogródku, unicki metropolita kijowski.

  Jako uczeń i przyjaciel metropolity kijowskiego Izydorapomagał mu w propagowaniu unii —» florenckiej na Rusi;podróżował z Izydorem do Moskwy, skąd udał się do Konstantynopola,gdzie został archimandrytą monasteru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z CYPRU

  Żył na przełomie VI i VII w.,mnich nestoriański, pisarz ascetyczny.

  Z pochodzenia byłPersem; żył jako pustelnik koło Mont Izla; pod koniec VI ina pocz. VII w. (za czasów —» Arkadiusza, bpa Konstancji)udał się na Cypr, skąd przed śmiercią powrócił do Mont Izla.Znane są 2 dzieła G. - Liber sermonům...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III, zw. Mammas

  ur. ok. 1400 w Konstantynopolu,zm. 1459 w Rzymie, patriarcha.

  Pochodził z zamożnej rodziny związanej z dworem Paleologów;1415-20 był mnichem w Konstantynopolu, a 1423-28spowiednikiem ces. Jana VIII Paleologa; w Ferrarze występowałprzeciw unii Kościołów łac. i gr. (—» Florencki Sobór),lecz przykład kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z GDAŃSKA OFMRef

  zm. 24 II 1681 wBiałej Podlaskiej, działacz zak., kronikarz.

  Do zakonu wstąpił1633; święcenia kapł. przyjął ok. 1640; wydelegowany1647 do założenia klasztoru w Wejherowie, przebywał tamdo 1677 (z przerwą 1663-71), kierując budową zespołu sakr.oraz —» kalwarii; założył tam szkołę klasztorną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III PAHLAWUNI

  ur. 1096, zm. 1166 wRomkłaj (Hromkla), orm. katolikos.

  Wraz z młodszym bratem Nersesem IV Sznorhali był wychowywanyprzez wuja —» Grzegorza II Martyrofilosa; studiaodbył w klasztorze w Sewan pod kierunkiem Stefana zw.Mądrym; 1113 został wybrany katolikosem. Wykorzystującmłody wiek G., bpi z Waspurakanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XV, Alessandro Ludovisi

  ur. 9 I 1554 wBolonii, zm. 8 VII 1623 w Rzymie, papież od 9 II 1621.

  Od 1567 kształcił się w jez. Collegium Germanicum (—>Gregorianum) w Rzymie, nast. studiował w Collegium Romanůmnauki human., 1569-71 filozofię i teologię, a 1571-75w Bolonii prawo kan.; po przyjęciu 1575 święceń kapł. papieżGrzegorz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ MAGISTROS

  ur. ok. 990, zm. ok. 1058,arm. książę, pisarz, tłumacz.

  Jako naczelny dowódca siłzbrojnych okręgu arm. walczył przeciwko Turkom i Grekom;fałszywie posądzony o działalność wrogą królowi GagikowiII został zmuszony do rezygnacji z pełnionych funkcji; 1044wyjechał do Konstantynopola, gdzie zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV DEGHA

  ur. 1133 w prow. Wajoc-dzor,zm. 1193, orm. katolikos.

  Był mnichem w klasztorze Haghbat (wsch. Armenia); pośmierci swego wuja, katolikosa Nersesa IV Sznorhali, został1173 wybrany jego następcą; kontynuował rokowania w sprawieunii Kościoła orm. z Kościołem gr., w którego imieniuwystępował ces. Emanuel I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XVI, Bartolomeo Alberto Cappellari OSBCam

  ur. 18 IX 1765 w Belluno (pn.-wsch. Włochy), zm.1 VI 1846 w Rzymie, papież od 2 II 1831.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; 1783 wstąpił do kamedułówi 1786 złożył śluby zak., a 1787 przyjął święcenia kapł.;od 1790 był prof, nauk przyr. oraz filozofii w Murano k. Wenecji;1805 objął opactwo św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU Starszy bp.

  ur ok. 275 wNazjanzie (Kapadocja), zm. 374, ojciec św. —> Grzegorza zNazjanzu.

  Pochodził z rodziny niechrześc; w młodości należał dosynkretystycznej sekty —» hypsistarian, czczącej Boga Najwyższegow duchu praktyk judaistycznych; pod wpływemswej żony Nonny przyjął 325 chrzest i 329 został wybrany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt

Do góry