Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GÜNTHER ANTON

  ur. 17 XI 1783 w Lindavie (Czechy),zm. 24 II 1863 w Wiedniu, filozof i teolog, inicjator szkoły teol. (—» giintherianizm).

  Studiował 1803-09 w Pradze filozofięi prawo (uczeń B. —» Bolzana); pod wpływem lektury R.Descartes'a, I. Kanta, J.G. Fichtego, F.W.J. Schellinga iG.W.F. Hegla przeżył kryzys wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /6 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAV - ADOLF - WERK

  Stowarzyszenie -> ewangelickoaugsburskiegoKościoła (I) w Niemczech, zał. 1832 przezpastora G. Grossmanna dla niesienia pomocy ubogim Kościołomw —» diasporze (2); nazwa upamiętnia bitwę pod Lützenk. Lipska, która ocaliła pn. i środk. Niemcy dla luteranizmu,a podczas której zginął król szwedz. Gustaw II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GURK

  Bpstwo w pd. Austrii (Karyntia), sufr. Salzburga.

  Bpstwo utworzył 1070 pap. Aleksander II z inicjatywyabpa Salzburga Gebharda (1060-88); prawo obsadzania bpówprzysługiwało abpom Salzburga. Bpi G. mieli pełnić urządwik. generalnych abpów Salzburga dla Karyntii (już w VIIIw. w Maria Sali bpem pomocniczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÜNTHER ERNEST WILHELM

  ur. 20 III 1792 w Głogowie,zm. 28 III 1860 w Lesznie, księgarz i wydawca.

  Od 1826 prowadzi! księgarnię w Lesznie (do 1 8 3 2 wraz zbratem Karolem Fryderykiem), będącą filią rodzinnej oficynywydawniczej w Głogowie; od 1837 utrzymywał oddział leszczyńskiejfirmy w Śremie, od 1838 w Kościanie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMILEWSKI FIŁARIET

  Imię chrzestne Dmitri Grigorjewicz,ur. 23 X 1805 w Konobiewie, zm. 9 VIII 1866 w Konotopach,abp prawosł., teolog i historyk Kościoła.

  Po ukończeniu 1826 seminarium duch. w Tambowie studiowałw Moskiewskiej Akademii Duch.; 1 8 3 0 złożył śluby zak.,przyjmując imię Fiłariet (po metropolicie F. —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNDULIĆ IVAN

  ur. 8 I 1589 w Dubrowniku, zm. 8XII 1638 tamże, chorw. poeta.

  Pochodził ze starego rodu patrycjuszowskiego;całe życie spędził w Republice Dubrownickieji należał do kręgu osób przychylnych jezuitom; w gimnazjumbył uczniem m.in. humanisty wł. Camilla Camilli,wielbiciela T. Tassa.

  Początkowo pisał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMILOW NIKOŁAJ STIEPANOWICZ

  ur. 3 IV 1886 wKronsztadzie, zm. 24 VIII 1 9 2 1 w Petersburgu, ros. poeta.Studiował ( 1 9 0 6 - 0 8 ) historię sztuki i literaturę na Sorbonie.

  Po powrocie do Petersburga wraz z kilkoma poetami utworzył Akademię Poetycką (Akademija sticha) o oficjalnej nazwieTow. Miłośników Słowa Artyst. (Obszcziestwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNKEL HERMANN

  ur. 23 V 1862 w Springe k. Hanoweru,zm. 11 III 1932 w Halle, biblista luterański. Wykładałteologię bibl. i egzegezę NT w Getyndze (1888), a potem STw Halle (1889-93), Berlinie (1894-1907), Giessen (1907--20) i ponownie w Halle (1920-27).

  Prowadząc badania porównawcze rei. kultury ludów staroż.Bliskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMINO

  Parafia w dek. płońskim w diec. płockiej.

  Wieś G., należąca do XVIII w. do kapituły p ł o c , miała kościółpar. św. Nereusza, fundowany przez bpa płoc. AndrzejaI Gryfitę (ok. 1239-44); kolejny, wzniesiony w 1. poł. XVIw., murowany, rozbudowany 1618, pod wezw. św. Pankracego,spłonął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GULIŃSKI JAN

  Żył w 1. poł. XVII w., ewang. teolog ipisarz. Miał wykształcenie human, i teol.; 1 6 3 3 został lektoremjęzyka pol. w gimnazjum akademickim w Gdańsku;udzielał także prywatnie lekcji języka pol., w ramach którychuczyt historii i poezji pol. oraz retoryki i epistolografii; głosiłkazania w języku pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry