Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GWIZJUSZE, Guise de

  Boczna (mł.) linia rodu lotaryńskiego,przewodząca stronnictwu kat. w XVI w. w walce z ->hugenotami.

  Protoplastą rodu był CLAUDE (1496-1550), który jako hrabia Guise (pn. Francja) i d'Aumale (od 1505) zaudział w wojnach z Anglią i cesarstwem został namiestnikiemSzampanii, a od 1528 księciem. G. byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /6 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWOŹDZIEC, Hwozdec

  Parafia i klasztor bernardynóww dek. — Horodenka w archidiec. lwowskiej na Ukrainie.

  Parafia G. powstała 1475; w wyniku najazdów tatarsko-tureckich1618-21 został zniszczony drewniany kościół par.Zwiastowania NMP; 1715 pisarz litew. Michał Puzyna sprowadziłdo G. bernardynów, którym powierzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GYÖR

  Bpstwo w pn.-zach. Węgrzech, sufr. Esztergomu(—» Ostrzyhom). Początkowo osada Awarów, w poł. VIII w.została zajęta przez ces. Karola Wielkiego, a nast. podbitaprzez Węgrów; 1271 uzyskała prawa miejskie.

  Bpstwo założył 1009 król Stefan I (997-1038), a pierwszymbpem został Modes (1009-51); począwszy od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWINEA BISSAU, Republika Gwinei Bissau, Republika da Guiñé Bissao

  Od 24 IX 1973 niepodległe państwo w zach.Afryce (od 1879 kolonia portug., od 1951 portug. prowincjazamorska); graniczy na pn. z Senegalem, na pn. wschodzie,wsch. i pd. z Gwineą, od zach. z Oceanem Atlantyckim; zajmuje36 125 km2 i liczy 988 380 mieszk. (1992); animizm wyznajeok. 63% ludności, islam ok. 30%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z BAISIO (BAISO)

  ur. między 1246-56 w Baiso(Reggio Emilia, Włochy), zm. 5 VI lub 10 VIII 1313 wAwinionie, kanonista.

  Ok. 1296 pap. Bonifacy VIII mianowałgo swoim kapelanem; jako wykładowca prawa kan. wBolonii (do jego uczniów należał —» Jan Andrzejowy) wyjechał 1305 z pap. Klemensem V do —» Awinionu, gdzie byłm.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA MORZA

  Tytuł kultowy MB, symbolizującyjej doskonałość, dzięki której jako przyświecający wzórwskazuje drogę, budzi i podtrzymuje nadzieję ludzi zdążającychrównież do nadprzyr. celu życia wśród niepewności iniebezpieczeństw (metafora morza); wezwanie MB jakoG.M. wiąże się też z teol. cnotą nadziei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTPELLIER

  ur. ok. 1140-45 w Montpellier(pd. Francja), zm. między 13 I a 8 VI 1208 w Rzymie,założyciel wspólnot zakonnych.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; kształcił się u templariuszy,do których nast. wstąpił; opuścił jednak zakon i ok. 1175wybudował na przedmieściach Montpellier szpital pod wezw.Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GWIAZDA MORZA"

  Gdański Dwutygodnik Katolicki,rei.-spol. czasopismo diec, wydawane od 1983 przez KurięBiskupią w —» Gdańsku (nazwa przypadkowo zbieżna znazwą kat. tygodnika parafialnego Wybrzeża wychodzącego1936-39 w —» Gdyni).

  Czasopismo założył (po wieloletnichstaraniach bpa E. Nowickiego) bp L. Kaczmarek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTROCHER, Guido de Monte Rotheri

  ur. w Montrocher, zm. 1333 lub 1334, teolog.

  Studiował prawdopodobnie w Paryżu; był prob, w Teruel(diec. Walencja), gdzie 1330-33 napisał 3-tomowy podręcznikpastoralny Manipulus curatorum (bmw 1470, Savigliano14712), określający obowiązki kapłanów przy sprawowaniusakramentów, wyjaśniający historię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GWIAZDKA CIESZYŃSKA"

  Tygodnik wyd. 1848--1939 w Cieszynie, przeznaczony dla ludu wiejskiego (do1851 jako „Tygodnik Cieszyński").

  Jako najstarsze pol. czasopismo na Śląsku CieszyńskimG.C. wydawana była przez L. Kluckiego (1848-49), P. Stalmacha(1849-88), Kat. Towarzystwo Prasowe (1888-96) orazJ. Kreisela (1896-1900); publikowała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt

Do góry