Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HALECKI Chalecki OSKAR

  ur. 26 V 1891 w Wiedniu,zm. 17 IX 1973 w White Plains k. Nowego Jorku, historyk.

  Studia hist., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii, odbyłna UJ w Krakowie, gdzie 1915 habilitował się z historii Polskii 1916-18 wykładał; 1919-39 był profesorem katedry historiiEuropy Wsch. na UW, a 1920-21 dziekanem wydziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN LEON

  ur. 23 IX 1893 w Krakowie, zm. 3 V1960 w Lublinie, kanonista, syn Alfreda.

  Studia prawnicze rozpoczął na Uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a kontynuował w Wiedniu i Grenoble; 1916 uzyskałwe Lwowie tytuł doktora prawa i 1926 habilitował się w zakresieprawa kość; 1936 został prof. Uniw. Lwowskiego,1944 prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJNAN, Haikou

  Prefektura apost. w Chinach eryg. 25V 1936 z istniejącej od 15 IV 1929 misji sui iuris; zajmuje35 000 km2 i 1950 liczyła 2,5 min mieszk., w tym 3419 katolików,9 parafii, 5 księży diec. i 14 zak., 20 sióstr.

   

  AAS 21(1929) 652-653, 28(1936) 453-454; Guida 1989; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBAN BLUMENSTOCK ALFRED

  ur. 22 IX 1865 wKrakowie, zm. 26 IX 1926 we Lwowie, historyk prawa, kanonista,ojciec Leona.

  Studiował na UJ, gdzie 1887 uzyskał doktorat praw, a 1889habilitował się z prawa kan. na podstawie pracy Opieka papieskaw wiekach średnich (Kr 1889; Der päpstliche Schutzim Mittelalter, In 1890) i nast. rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJNÓWKA

  Miasto, parafia kat. w dekanacie BielskPodlaski, należącym do apost. administratora diec. w —> Drohiczynien. Bugiem (od 1991 diecezja), oraz parafia i dekanatprawosł. w warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej. WXVIII w. na zach. krańcu Puszczy Białowieskiej, wchodzącymw skład dóbr książąt litew., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALBERSTADT

  Bpstwo hist, w RFN (Saksonia), sufr.Moguncji. Bpstwo zał. przez Karola Wielkiego w Seligenstadt(Osterwieck) przeniesiono 818 do IT., którego pierwotneterytorium (między Łabą, Soławą, Oker i Muldą) uległozmniejszeniu na rzecz —> Magdeburga i —» Merseburga(X w.).

  Bp Hildegrim II (853-887) konsekrował 857...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKATA, Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, Deutscher Ostmarken verein

  Antypol. organizacja mająca na celupopieranie niemczyzny na wsch. terenach Rzeszy Niemieckiej,zal. 1894 (do 1899 pod nazwą Verein zur Förderung desDeutschtums in den Ostmarken) w Poznaniu przez Ferdynandavon Hansemanna, Hermanna Kennemanna i Heinrichavon Tiedemanna (od pierwszych liter twórców - HKT).

  H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALDREIN, Halderen von Wesel ARNOLD

  zm. 30 X1534 w Kolonii, kat. humanista i teolog polemiczny. W 1504został magistrem sztuk wyzwolonych, po czym doktorem teologii,a 1531 kanonikiem katedralnym w Kolonii.

  Do najważniejszychprac H., w których polemizował z protest, reformatorami(głównie z Ph. Melanchtonem) w sprawach ChrystusowegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKELDAMA

  (aram. pole krwi), nazwa terenu w pobliżuJerozolimy, dawne Pole Garncarza.

  Wg Mt 27,6-10 polemkrwi nazwano teren zakupiony przez kapłanów żyd. za srebrnikizwrócone przez — Judasza Iskariotę, będące zapłatą zawydanie Jezusa; odmienną wersję zawierają Dz 1,18-20, wgktórych określenie H. wiąże się ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKENBERGER, Hackenberger ANDRZEJ

  ur. ok.1574 w Koszalinie, zm. VI 1627 w Gdańsku, muzyk i kompozytor.

  Pierwsze wzmianki o H. jako lutniście i kompozytorzena dworze króla Zygmunta III Wazy pochodzą z 1602; funkcjete pełnił prawdopodobnie do 1608, potem był kapelmistrzemkapeli kościoła NMP w Gdańsku.

  H. tworzył reprezentatywne formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt

Do góry