Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HALLERSTEIN AUGUSTIN von SJ

  ur. 27 VIII 1703 wLublanie (Jugosławia), zm. 29 X 1774 w Pekinie, misjonarz,matematyk, astronom.

  Do zakonu wstąpił 1721 w Wiedniu; święcenia kapł. przyjął1734; 1 7 3 5 wyjechał przez Lizbonę na misje do Mozambiku( 1 7 3 6 ) , Goa (1737) i Malakki (1738).

  Do Chin przybył1739 i był tam wizytatorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JAN

  ur. ok. 1467 w Rothenburgu (Saksonia),zm. 1525 w Krakowie, krak. księgarz i drukarz.

  W 1482 rozpocząłstudia w Akademii Krak., lecz ich nie ukończył; od1494 był w Krakowie wydawcą przeznaczonych głównie dladuchowieństwa i uniw. środowiska książek, które drukowałza granicą; 1503 sprowadził z Metzu K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JOHANNES

  ur. 16 X 1865 w Keinis (Estonia),zm. 24 XII 1947 w Tybindze, historyk.

  Jako absolwent szkoły katedralnej w Rewlu studiował1883-88 historię w Dorpacie; 1890 kontynuował studia w Berlinieoraz Heidelbergu, gdzie 1891 uzyska! doktorat filozofii;1892-97 i 1901-02 pracował w rzym. Preussische HistorischeInstitut;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JÓZEF

  ur. 13 VIII 1873 w Jurczycach k. Krakowa,zm. 4 VI 1960 w Londynie, generał, działacz społeczno-polityczny.

  Z wykształcenia rolnik, był oficerem armii austr. oraz organizatoremdrużyn polowych „Sokoła" i harcerstwa; w czasieI wojny świat, pełnił funkcję dowódcy II Brygady Legionów(1914-17) i Pol. Korpusu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER KARL LUDWIG von

  ur. 1 VIII 1768 w Bernie,zm. 21 V 1 8 5 4 w Solurze, szwajc. prawnik i teoretyk państwa.

  Był 1806-17 prof, prawa państw, w Bernie, od 1814 członkiemWielkiej Rady Berna; po przejściu z protestantyzmu nakatolicyzm ( 1 8 2 1 ) pozbawiony został wszelkich urzędów izmuszony do opuszczenia kraju; swą konwersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER BERCHTOLD

  ur. 1492 w Aldingen k. Rottweil,zm. 25 II 1536 w Bernie, reformator protestancki.

  Uczył się w Rott weil i Pforzheimie, gdzie zaprzyjaźni! sięz Ph. Melanchtonem; 1510-11 studiował na uniw. w Kolonii,uzyskując tytuł magistra sztuk; 1513 został nauczycielem wtac. szkole w Bernie, a 1517 diakonem przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIN FRANÇOIS SJ

  ur. 1 VII 1901 w Liège, zm. 25VII 1988 w Brukseli, bollandysta.

  Do zakonu wstąpił 1918 w s'Herenelderen k. Tongeren;1920-23 specjalizował się w klasyce pod kierunkiem J.B. HermanaSJ, a 1923-25 studiował na Gregorianum w Rzymie;1926 skierowany do współpracy z —> bollandystami udał siędo Florencji dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICZ

  Ros. Galicz, ukraińskie Hałycz, miasto, ważnyośrodek życia kośc.-rel. na Ukrainie, siedziba historycznejprawosł. metropolii halickiej i metropolii obrządku łac. (—»halicka metropolia).

  Początki osadnictwa na terenie H., jednego z najstarszychmiast ruskich, sięgają przełomu IX i X w. (gród H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /7 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALL GRANVILLE STANLEY

  ur. 1 II 1846 w Ashfield(Massachusetts), zm. 24 IV 1924 w Worcester, psycholog ipedagog.

  Studiował filozofię i teologię w Union Theological Seminaryw Nowym Jorku, a potem w Bonn i Berlinie; nast. pracowałjako pastor i kaznodzieja w amer, wiosce; wkrótce jednakzainteresował się psychologią; uczęszczał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX

  Metropolia we wsch. Kanadzie (prow. NowaSzkocja) z sufraganiami Antigonish, Charlottetown, Yarmouth;także bpstwo anglikańskie.

  Ewangelizację na terytorium późniejszej diecezji H. zapoczątkował1604 franc, kaplan Nicolas Aubry, pierwszymi zaś misjonarzamibyli jezuici; 1613 przybyli franciszkanie rekolekci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt

Do góry