Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HANNENBERG GODFRYD SJ

  ur. VIII 1680 prawdopodobniew Gdańsku, zm. 31 X 1729 w Kaliszu, teolog.

  Do zakonu wstąpi! 1698; po studiach filoz. w Kaliszu(1700-03) i teol. w krak. kolegium jez. oraz przyjęciu święceńkapł. nauczał filozofii w Toruniu i Lublinie (1711-16), a teologiiw Poznaniu (do 1726); od 1727 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDELSMAN MARCELI

  ur. 8 VII 1882 w Warszawie,zm. 28 III 1945 w Dora (Nordhausen), historyk.

  Pochodził ze spolszczonej rodziny żyd.; po studiach prawniczychw Warszawie (1900-04) i hist. (1905-12) w Berlinie,Paryżu i Zurychu wykładał na UW, kierując ponad 100 przewodamidoktorskimi (m.in. S. Arnolda, T. Manteuffla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAN, Haan, Hahn HERMAN

  ur. przed 20 VII 1574 wNysie, zm. między 18 XII 1627 a 22 III 1628 w Chojnicach,malarz.

  Po odbyciu nauki w warsztacie ojca oraz czeladniczejwędrówki do Pragi (lub Monachium) H. osiedlił się ok. 1597w Gdańsku; pracował dla cystersów w Oliwie i Pelplinie (odok. 1610) oraz dla benedyktynek w Żarnowcu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANGCZOU, Hangchow

  Metropolia w Chinach eryg.11 IV 1946 z istniejącego od 3 XII 1924 wikariatu apost.; masufraganie Linhaj, Liszuej, Ningpo, Wenczou. W 1. poł. VIIw. przeniknął do H. —» nestorianizm (— Chiny II A); w VIIIw. doszło tu do rzezi nestorian, którzy przetrwali w H. dopocz. XIV w. (w XIV w. H. był sufr. nestoriańską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANBALICI

  Ortodoksyjna szkoła w —> islamie, przestrzegającadosłownego traktowania —> Koranu i tradycji (—> hadith);odrzucając wszelkie spekulacje i indywidualne interpretacje(—» bidaa) stała się, szczególnie w Iraku i Syrii, ostojąortodoksji, zagrożonej innowacjami —> mutazylitów; za twórcęszkoły uważa się Ahmada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANIFOWIE

  Nazwa monoteistów pochodzenia arab.,którzy wierzyli w jedynego Boga, zanim pojawił się —» islam,i uchodzą za jego prekursorów; także Arabowie odstępującyod — politeizmu i —» bałwochwalstwa, a skłaniający się kuislamowi; nadto określenie pobożnych muzułmanów.

  Pojęcie hanif użył Mahomet w odniesieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANCZUNG, Nan Cheng

  Diecezja w Chinach, sufr. Si--an, eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 2 VI 1887 wikariatuapost. (do 3 XII 1924 pod nazwą Szansi Pd.); zajmuje 16 000km2 i 1950 liczyła 1,5 min mieszk., w tym 19 060 katolików,9 księży diec. i 24 zak., 56 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-313; A. Pucci, ECat VI 1354; Guida 1989; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAN - ILGIEWICZ NATALIA

  ur. 21 V 1895 w Warszawie,zm. 13 VIII 1978 w Łodzi, psycholog, pedagog.

  Studia prawnicze ukończyła na uniw. w Tomsku, gdzienast. była asystentką katedry filozofii prawa; zainteresowaniapedagog, i społ. ujawniła zajmując się wydalonymi ze szkółuczniami i organizując koła opieki nad dziećmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL

  Forma —» wymiany towarowo-pieniężnejukształtowana w procesie społecznego podziału pracy, a polegającana przenoszeniu między podmiotami życia gosp. (wczasie i przestrzeni) —» dóbr (III), służących zaspokajaniuekon. —» potrzeb; także usługowy dział gospodarki nar. stanowiącyzespół instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /14 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANJANG, Hanyang

  Diecezja w Chinach, sufr. Hankou,eryg. 11 IV 1946 z powstałego 14 VI 1927 wikariatuapost., powierzonego misjonarzom św. Kolumbana; zajmuje10 000 km2 i 1949 liczyła 4 min mieszk., w tym 55 000 katolików,4 księży diec. i 11 sióstr.

   

  AAS 19(1927) 404, 38(1946) 301-313; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry