Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HARCERSTWO - PROGRAM

  Celem h. jest samowychowanie, realizowanew systemie zastępowym; kilka zastępów tworzy drużynęprowadzoną przez drużynowego - instruktora; formami pracysą zbiórki, gawędy, wycieczki, ćwiczenia polowe, obozownictwoi zdobywanie stopni harcerskich. Terminologię skautowąspolszczyli E. Piasecki i M. Schreiber w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASSER STEFAN

  ur. 29 IX 1890 w Krakowie, zm. 7XII 1 9 5 2 w Lublinie, historyk filozofii i pedagog.

  Studiował na wydz. filozofii UJ w Krakowie i na Uniw.Wiedeńskim; z inspiracji I. Chrzanowskiego podjął studianad historią polskiej myśli filoz.; doktorat filozofii uzyskał1 9 1 5 na podstawie rozprawy Kant w Polsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DUSZPASTERSTWO HARCERSKIE

  Dział pracy h. mającyna celu pogłębienie wśród harcerzy znajomości prawd wiaryi zasad etyki chrzęść, oraz organizację ich życia rei. i czynnegoudziału w życiu Kościoła.

  Polskie Przyrzeczenie i Prawo skautowe opierało się wswej ideowej i słownej warstwie na ang. pierwowzorze i jegoewangelicznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASZ ANTONI

  ur. 2 2 IX 1879 w Łodzi, zm. 1 1 I1942 w Warszawie, działacz społeczno-polityczny.

  W 1905wspólnie z ks. J. Albrechtem zorganizował w Łodzi Stow.Robotników Chrzęść, przyjmując obowiązki prezesa ZarząduGłównego; 1 9 1 5 był członkiem Komitetu Opieki nad Biednymioraz Rady Miejskiej; z ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARARE

  Do 1981 Salisbury, metropolia w Zimbabweeryg. 25 VI 1982 z sufraganiami Bulawajo, Chinhoyi (utworzona9 XI 1985), Gweru, Hwange i Mutare.

  Od 1879 terytoriumto należało do jez. misji Zambezji (obejmowała częśćZambii i Mozambiku oraz pd. Rodezję), której współtwórcamibyli pol. jezuici (—» jezuickie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃCZOWA

  Wieś z zabytkową cerkwią Łemków wwoj. nowosądeckim.

  Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi(od pocz. XVIII w. unickiej) w H. pochodzi z 1664; obecnarównież drewniana cerkiew Opieki MB, wzniesiona w 1. poł.XIX w., a 1871 gruntownie odnowiona, jest trójdzielna, zprezbiterium wydłużonym, zamkniętym trój...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAOMA

  (stampers.), napój sakralny sporządzony zesfermentowanego soku bliżej nieznanej rośliny o leczniczychwłaściwościach oraz z mleka; także bóstwo uosabiające doskonałość,sprawiedliwość, zwycięstwo, dające siłę, wiedzę,odmładzające i oddalające śmierć.

  Kapłan (mobed) odmawiającmodlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARALD I SINOZĘBY, Harald Gormsson

  zm. 1 XI 986w Jomsborgu (Wolin), król duń., twórca wczesnośredniow.państwa.

  Był synem Gorma Starego; po objęciu rządów ok.945 dokonał chrystianizacji kraju; 947-948 umożliwił abpowiBremy Adaldagowi założenie 3 bpstw: w Szlezwiku, Ribe iAarhus; między 953-965 H. przyjął wraz z drużyną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANTHALER CHRYSOSTOMUS SOCist

  Imię chrzestneJohannes Adam, ur. 14 I 1690 w Mehrnbach k. Ried, (pn.--zach. Austria), zm. 2 IX 1754 w Lilienfeld, historyk.

  Po studiach filoz. oraz prawniczych na uniw. w Salzburguudał się do Wiednia (z zamiarem podjęcia studiów teol.);1716 wstąpił do zakonu w Lilienfeld, a 1718 przyjął święceniakapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANXLEDEN JOHANN ERNST SJ

  ur. 1681 w Ostercappelnk. Osnabrück, zm. 21 III 1732 w Palurze (Kerala, Indie),misjonarz, lingwista.

  Do zakonu wstąpił 1699; nowicjatodbył jako uczestnik misji wsch.ind.; 1700 przybył do Goana Wybrzeżu Malabarskim; po przyjęciu 1705 święceń kapł.prowadził działalność mis. wśród —» chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry