Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HARDOUIN JEAN SJ

  ur. 22 lub 23 XII 1646 w Quimper(Bretania), zm. 3 IX 1729 w Paryżu, filolog klasyczny, teolog,wydawca.

  Do zakonu wstąpił 1660; po studiach filoz.-teol. i przyjęciuświęceń kapl. przebywał od 1683 w Kolegium Ludwika Wielkiegow Paryżu, będąc bibliotekarzem oraz prof, retoryki,Pisma św. i teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARAZIM FRANCISZEK SDB

  Pseud. Franciszek Silesius,ur. 2 VIII 1885 w Osinach k. Rybnika, zm. 27 VI 1 9 4 1w Oświęcimiu, pedagog, pisarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1905 w Daszawie k. Stryja, skądzostał skierowany na praktykę wychowawczą do Oświęcimia,Gorycji, a także Turynu, gdzie pracował w redakcji „WiadomościSalezjańskich";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARDY THOMAS

  ur. 2 VI 1840 w Upper Bockhampton(Dorset), zm. 11 I 1928 w Dorchester, pisarz i poeta. Początkowoprzygotowywał się do zawodu architekta; 1862-67 odbyłw Londynie studia wieczorowe (oprócz architektury studiowałliteraturę klasyczną i języki).

  Pierwsza jego powieść (odrzucona przez wydawców) ThePoor Man and...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARBIN

  Ros. Charbin, miasto w Mandżurii (pn.-wsch.Chiny), siedziba — egzarchatu dla katolików obrządku wsch.i administratury apost. dla katolików obrządku ł a c ; jedno znajwiększych na Dalekim Wsch. skupisk Polaków w 1. poł.XX w.

  1. M i a s t o - Do 1898 H. był wioską rybacką; dzięki magistralikolejowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /10 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARE KRYSZNA, krysznaizm

  (sanskr. hara jednoz imion energii wewn. Kryszny), International Society forKrishna Consciousness, Międzynarodowe Tow. ŚwiadomościKryszny, hinduistyczny ruch rei. zainicjowany 1966 wNowym Jorku przez Bhaktivedante Swami Prabhupadę(1896-1977).

  H.K. nawiązuje do myśli hinduskiego bramina —» Czaitanji,a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO

  Pol. gałąź -> skautingu, powstała zsyntezy wzorców ang. i tradycji pol. związków młodzieżyXIX i XX w., w nazwie nawiązującą do pol. rycerzy harcownikówz czasów wojen tur.; termin oznacza - system wychowawczybędący spójnym zbiorem celów i metod, ruch spoteczno-wychowawczy młodzieży pol. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARER, Harar

  Wikariat apost. w Etiopii, powierzonykapucynom, eryg. 25 III 1937 jako część istniejącego od 4 III1846 wikariatu apost.; zajmuje 260 000 km2 i liczy 3,9 minmieszk., w tym 13 250 katolików, 14 parafii, 4 księży diec. i12 zak., 20 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 29(1937) 362-363; R. Monceau, Relatio missionis de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DZIEJE

  1. P o c z ą t k i - Miejscem narodzin i centrumorganizacyjnym h. był Lwów; oparcie społ., prawne i organizacyjnezapewniło mu Tow. —» Sokół.

  Do pracy h. włączylisię przedstawiciele ruchów i organizacji: Zarzewia, Zetu,Petu, —> Eleusis, Filarecji, a w Wielkopolsce, na Pomorzu iw Stanach Zjedn. także kół i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /21 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASIEWICZ MICHAŁ ks.

  ur. 23 V 1763 w Jaktorowiek. Złoczowa, zm. 29 IV 1836 we Lwowie, historyk i teolog.

  Po studiach w Wiedniu wykładał teologię pastoralną ibiblistykę w seminariach gen. we Lwowie (— generalne seminaria);1789 uzyskał doktorat i 1790 został prof, teologii pastoralnej;1795 przyjął święcenia kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄRING BERNHARD USSR

  ur. 10 XI 1912 w Böttingen,teolog, moralista.

  W 1934 wstąpił do zgromadzenia w Gars nad Innem i 1939przyjął święcenia kapł.; 1940 zgłosił się na uniw. w Tybindzei jednocześnie został powołany do służby wojskowej; z grupąsanitarną przebywał we Francji, a od maja 1941 w Polsce; powydostaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt

Do góry