Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościół jugosłowiański

  Jugosławia, po pierwszej wojnie światowej nazywana Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców(Jugosławią od 1929 roku), liczyła w przybliżeniu 6 milionów katolików, 7 milionów prawosławnych,1,5 miliona mahometan i 200 tysięcy żydów. Politycznie prym wiedli prawosławni Serbowie, którzyprzeprowadzili nową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół amerykański

  Stany Zjednoczone w XX wieku zachowały zasadę wolności religijnej, co ułatwiło Kościołowi katolickiemudalszy rozwój, nawet w okresach silnych w kraju napięć wewnętrznych, wywołanych sprawamispołecznymi i konfrontacją między starymi Amerykanami i imigrantami, zwłaszcza pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół albański

  Albania, kraj górzysty, słabo zaludniony, .miał prawie połowę ludności na emigracji, zwłaszcza w Serbii,Grecji i Ameryce. Niepodległość uzyskała w 1912 roku, lecz podczas pierwszej wojny światowej byłaokupowana przez wojska serbskie, austriackie i włoskie. Zniszczona i gospodarczo zacofana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół polski

  Według bulli Vixdum Poloniae unitas (1925) obrządek łaciński miał pięć metropolii, z których trzy jużistniały; gnieźnieńsko-poznańska, lwowska i warszawska, a powstały dwie nowe: krakowska i wileńska.Do metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej (archidiecezje gnieźnieńska i poznańska zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /8 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół latynoamerykański

  Ameryką Łacińską nazwano wszystkie kraje, które po odkryciu tego subkontynentu na Półkuli Zachodniejznalazły się pod panowaniem europejskich państw romańskich, głównie Hiszpanii i Portugalii, wprzeciwieństwie do krajów Ameryki Północnej, opanowanej przez Anglosasów. Kościelnie odpowiadałoto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół grecki

  Grecja nie miała spokojnych dziejów politycznych. Wprawdzie do wojny światowej włączyła się dopierow 1917 roku po strome aliantów, prowadząc walkę z dawnym swoim wrogiem Turcją, ale po zawarciupokoju nie zrezygnowała z roszczeń terytorialnych. Gdy zajęła Smyrnę i Wschodnią Trację, doznała odKemala...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół czechosłowacki

  Czechosłowacką Republikę proklamowano (28.10.1918) po długich staraniach Czechów i Słowaków oniepodległość, lecz jej sytuacja polityczna, zarówno międzynarodowa, jak i wewnętrzna w okresie 1918-1958 nie była stabilna, Kościół nie miał dogodnych warunków działalności i rozwoju tym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół turecki

  Turcja, której zdecydowanym wrogiem politycznym była Grecja, poniosła klęskę podczas pierwszej wojnyświatowej jako sojusznik państw centralnych. Utraciwszy charakter mocarstwowy i znaczne terytoria,stała się państwem narodowościowym, w którym mieszkało 90% ludności tureckiej, religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół węgierski

  Węgry po rozpadzie (1918) habsburskiej monarchii austro-węgierskiej przeżywały wrzenie rewolucyjnesilniej niż inne kraje i przez pewien czas były Węgierską Republiką Rad. W tym trudnym dla Kościołaokresie duchowieństwo przystąpiło do utworzenia własnego związku, który broniłby jego sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w NRD

  W Niemczech powojennych, podzielonych na strefy okupacyjne: amerykańską, angielską, francuską iradziecką, zimna wojna sprawiła, że w radzieckiej strefie okupacyjnej, na polecenie Stalina, odbył sięNiemiecki Kongres Ludowy, który wybrał Niemiecką Radę Ludową, ona zaś proklamowała (7.10.1949)powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 427

  praca w formacie txt

Do góry