Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HARTLIB SAMUEL

  ur. 1600 w Elblągu, zm. 10 III 1662w Londynie, protest, działacz ret. i oświatowy.

  Kształcił sięw Brzegu, a nast. na uniw. w Królewcu; od 1628 w Angliiprowadził działalność na rzecz zjednoczenia Kościołów protest.Europy w celu przeciwstawienia ich Habsburgom i papiestwu; propagował międzynar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN ADAM SAMUEL

  ur. 7 IX 1627 w Pradze,zm. 29 V 1691 w Rotterdamie, senior braci czeskich, rektorgimnazjum w Lesznie.

  W 1647-49 studiował teologię w Królewcu, a 1649-51 weFrankfurcie n. Odrą, po czym został nauczycielem, 1652 ministremi pol. kaznodzieją w Lesznie; 1653-56 był rektoremtamtejszego gimnazjum; jako minister od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN ANASTASIUS OFMCap bp.

  Imionachrzestne Józef Alojzy, ur. 24 II 1803 w Altwis k. Lucerny,zm. 24 IV 1866 w Kurjee k. Patny (Indie), misjonarz, działaczkościelny, sługa Boży.

  Do zakonu wstąpił 1821 w Baden i po studiach filoz.-teol.w seminarium zak. przyjął 1825 święcenia kapł.; pełnił funkcjeduszpast. (m.in. 1825-29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN EDUARD von

  ur. 23 II 1842 w Berlinie,zm. 5 VI 1906 w Grosslichterfelde k. Berlina, filozof.

  Po przerwanej chorobą karierze oficera H. poświęcił sięfilozofii. Jego główne dzieło Philosophie des Ùnbewussten.Versuch einer Weltanschauung (B 1869, L 1 9 2 3  ; od 9 wyd.z podtytułem Spekulative Resultate nach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /6 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN NICOLAI

  ur. 20 I I 1882 w Rydze, zm. 9 X1950 w Getyndze, filozof.

  Studiowal medycynę w Dorpacie, potem filozofię w Marburgu;od 1922 był prof, filozofii w Marburgu, a nast. w Kolonii,Berlinie i od 1946 w Getyndze. Do głównych dzieł H.należą: Piatos Logik des Seins (Gie 1909, 1965), Des ProklusDiadochus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARLAY de CHAMPVALLON FRANÇOIS de abp.

  ur. 14VIII 1625 w Paryżu, zm. 6 VIII 1695 w Conflans k. Paryża.

  Kształcił się w Collège de Navarre w Paryżu; przyjąwszyświęcenia kapł., został 1651 abpem Rouen (po rezygnacji ztego stanowiska jego wuja), a 1671 abpem Paryża; będącwraz z F. de La Chaize SJ bliskim doradcą w sprawach kośc.króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTKNOCH KRZYSZTOF JAN

  ur. 1644 w Jabłonce k.Szczytna, zm. 3 I 1687 w Toruniu, historyk.

  Studiował 1662-72 teologię, historię oraz filozofię na uniw.w Królewcu i nast. do 1677 był tam wykładowcą; 1677 zostałprof., a 1681 także dyr. gimnazjum w Toruniu.

  Zajmował sięźródłowymi badaniami nad historią Prus i Polski ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARNACK ADOLF

  ur. 7 V 1851 w Dorpacie, zm. 10VI 1930 w Heidelbergu, historyk Kościoła, patrolog, biblista,liberalny teolog protest., wydawca.

  1. Ż y c i e  i  d z i e ł a - Studia teol. odbył w Dorpacie(1872-73) i w Lipsku, gdzie się doktoryzował (1873) i habilitował(1874) z historii Kościoła; obydwie dysertacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /7 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMAGEDON, Armagedon, Magedon

  (hebr. har lub'ir Megiddo góra lub miasto — Megiddo), nazwa miejsca, naktórym wg Ap 16,16 zgromadzą się „królowie całej ziemi",sprzymierzeńcy Bestii w „wielkim dniu wszechmogącegoBoga" (Ap 16,14).

  Egzegeci szukają racji w ST dla powyższej transpozycji,gdyż bibl. Megiddo leży na równinie (najbliższą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRACH ERNST kard.

  ur. 4 XI 1598 w Wiedniu, zm.25 X 1 6 6 7 tamże, działacz kośc. w Czechach (—» Czechy I B 1 ) .

  Uczył się u jezuitów w Českim Krumlovie, a nast. studiowałw niem. kolegium jez. w Rzymie, gdzie przyjął święceniakapł., został szambelanem, a później sekretarzem pap. GrzegorzaX V , 1623 abpem praskim (i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt

Do góry