Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    HASSLER, Hasler HANS LEO

    ur. 26 X 1564 w Norymberdze,zm. 8 VI 1612 we Frankfurcie n. Menem, kompozytor.

    Zdobyte w Norymberdze wykształcenie muz. (prawdopodobnieu L. Lechnera) pogłębiał 1584-85 u A . ^ Gabrielegow Wenecji, gdzie zetknął się m.in. z G. —* Gabrielim; od1585 był organistą dworskim u grafa Oktawiana Fuggera...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 633

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HATTEMIŚCI

    Hol. sekta o charakterze kwietystycznym(—> kwietyzm), zał. 1683 w Zelandii przez protest, kaznodziejęPontiaena van Hattem (zm. 1706).

    Początki h. wiążą się zorganizowanymi od 1680 przez Hattema tajnymi zebraniamirei. w Zelandii, a także w Amsterdamie i Hadze; atakowaniprzez Kościół i chronieni przez hol...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 094

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HATTEN ANDRZEJ STANISŁAW bp.

    ur. 31 VIII 1763 wLimitach k. Ornety, zm. 3 I 1841 we Fromborku.

    Pochodziłze spolszczonej rodziny warm.; kształcił się u jezuitów w Braniewie,w seminarium księży misjonarzy w Warszawie i seminariumduch. w Braniewie; 1783-86 studiował w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z prawa kan. i przyjął...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 249

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASMONEJCZYCY

    (hebr. haszmonaim), rodzina kapł.z klasy Jojariba (1 Krn 9,10; 1 Mch 14,29) zamieszkująca wModin (1 Mch 2,1), dzisiejsze el-Midje na wsch. od Liddy;nazwa wywodzi się od przodka rodu Hasmoneja (gr. Asamonaios).

    Określenie H. znane jest jedynie z dzieł Józefa Flawiusza(FlavAnt XII 6,1; XI 4,8; XX 10,3; XX 10,5;...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /4 550

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASSE JAN ks.

    ur. 25 XI 1822 w Chrząstowie k. Człuchowa,zm. 8 IX 1869 w Hanau (Hesja), teolog, publicysta.

    Po studiach filoz.-teol. we Wrocławiu (1842-48 był jednocześniered. „Katholisches Wochenblatt") przyjął 1847 w Pelplinieświęcenia kapł., a na Uniw. Wrocławskim uzyskał licencjatteologii; był wik. w Chojnicach...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 677

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASSE JOHANN ADOLF

    ur. przed 25 III 1699 w Bergedorfk. Hamburga, zm. 16 XII 1783 w Wenecji, niem. kompozytor.

    Działał jako śpiewak i kompozytor w Hamburgu,Neapolu (uczył się tu u N. Porpory i A. Scarlattiego) i Wenecji;od ok. 1730 był nadwornym kompozytorem króla AugustaII w Dreźnie; 1734-63 kierował tamtejszą kapelą...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 992

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASSELT

    Diecezja w Belgii eryg. 31 V 1967 z częściterytorium diec. Liège jako sufr. Mechelen-Brukseli; zajmuje2468 km2 i liczy 740 974 mieszk., w tym 586 000 katolików,316 parafii, 570 księży diec. i 286 zak., 470 zakonników, 1431sióstr.

     

    AAS 59(1967) 1109-1110; AnPont 1992.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /307

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASIŠTEJNSKÝ z LOBKOVIC BOHUSLAV

    ur. 1460 wHasiśtein, zm. 11 II 1510, tamże, pisarz.

    Początkowo był — utrakwistą; w trakcie studiów human,we Włoszech przeszedł na katolicyzm; 1482 uzyskał doktoratw Bolonii i powrócił do kraju, gdzie pracował w Pradze wkancelarii —» Władysława II Jagiellończyka; od 1483 byłprob, w Wyszehradzie; po...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 528

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HASKOWSKI ANDRZEJ ks.

    Żył w XVII w., liturgista.

    Jako doktor prawa byl penitencjarzem katedry na Waweluoraz kanonikiem kolegiaty św. Jerzego w Krakowie; opracowałdo martyrologium rzym. wykaz patronów Polski Animadversionescirca łectionem Martyrologii Romani in recensendiset pronuntiandis suo loco et tempore Regni Poloniae...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /849

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „HASŁO KATOLICKIE"

    Kat. tygodnik rei.-społ., wydawany1930-39 w Płocku (w nakładzie 2600 - 7100 egz.)przez Diec. Instytut —» Akcji Katolickiej i realizujący jej założenia.

    Redagowane przez księży: Jana Karwowskiego(1930-31), Wincentego Helenowskiego (1932-33), StanisławaDulczewskiego (1934-37) oraz Andrzeja Jacynę...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 136

    praca w formacie txt

Do góry