Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HELLENIZACJA

  (gr. Hellen Grek), proces przenikaniai dominacji kultury gr. (—> Grecy 2), najpierw na Bliski iDaleki Wschód, a nast. do cesarstwa —» rzymskiego, umożliwiającypoprzez asymilację z dokonaniami rodzimymi powstaniekultury hellenist. (—» hellenizm);

  także wpływ klasycznejkultury gr. (przede wszystkim języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W PIŚMIE ŚW.

  Od III w. prz.Chr. proces h. ujawnił sięw Palestynie oddziałując na religię żyd. i prowadząc niekiedydo podważenia jej zasad oraz do przejmowania hellenist.obyczajowości; przemiany te były wspierane niejednokrotnieprzez panujących (np. —» Antioch IV Epifanes, Jazon, Menelaos);

  proces ten spotkał się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (1)

  (gr. helios słońce, polis miasto), bibl.On (Rdz 41,45; Ez 30,17), miasto egip., którego ruinyznajdują się 10 km na pn. od Kairu oraz lac. bpstwo tytularne.

  W okresie II dynastii (ok. 2750 prz.Chr.) H. było znanejako ośrodek kultu Słońca. Kapłani H. stworzyli panteon zw.wielką dziewiątką bóstw (—» Egipt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (2)

  (syr. Baalbek w Libanie), łac. abpstwotytuł, w rzym. prowincji Fenicja II oraz siedziba wsch. bpstwkat. i niekatolickich.

  Bpstwo H., założone prawdopodobnie w II w., od IV w.zależne było od metropolii w Damaszku; bpi znani z V w.;upadło w VII w. po zdobyciu przez Arabów; od XVII w. jestłac. abpstwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELICZE, Halicz, Halitz

  Rodzina drukarzy krak.; trzejbracia H. byli synami Chaima z Halicza; od 1534 prowadzilina Kazimierzu (Kraków) pierwszą w Polsce drukarnię hebr.;ich przejście 1 5 3 7 z judaizmu na katolicyzm doprowadziło dobojkotu drukarni przez Żydów, których król Zygmunt I Staryukarał nakazem wykupienia całej produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOCENTRYZM

  (gr. helios słońce, łac. centrum środek),teoria wg której Słońce jest środkiem układu planetarnego,a Ziemia jako jedna z planet obiega Słońce (przeciwstawnado —> geocentryzmu).

  Prekursorami teorii h. byli w starożytności gr. Hiketas, Filoaosz Krotonu, Ekfantos, Heraklides z Pontu, Seleukos zSeleucji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIODOR Św. bp.

  ur. ok. 3 3 5 , zm. ok. 4 0 7 prawdopodobniew Altinum (pn. Włochy).

  Porzucił karierę wojskowądla życia ascet., które od ok. 3 7 0 prowadził w Akwilei wkręgu bpa Waleriana (wraz z Hieronimem, Chromacjuszem iRufinem z Akwilei); przebywał nast. w Syrii i PalestynieHieronim Ep. 3, 2; 4, 1; 5, 2; 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIODOR bp.

  zm. ok. 400. Byt bpem Trikki w Tesalii;wg Sokratesa Scholastyka (HE V 22) pod groźbą utratyurzędu zobowiązał żonatych przyjmujących święcenia do zachowywaniawstrzemięźliwości płciowej.

  Przypisuje mu sięautorstwo poczytnej w Bizancjum, a także w renesansowejEuropie, wartościowej pod względem lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOGABAL, Varius Avitus Bassianus

  ur. ok. 204 wEmesie lub w Rzymie, zm. 11 III 222 w Rzymie, od 218 cesarzrzym. z dynastii Sewerów.

  Wychowywany był na dworze ces. Karakalli, po któregozamordowaniu (217) nowo wybrany ces. Makrynus zmusił H.do przeniesienia się do Emesy, gdzie został arcykapłanemsyr. boga Słońca (sem. Elah Gabal - Pan Góry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIADE - RÀDULESCU, Eliade - Rádulescu ION

  ur. 6I 1802 w Tîrgovi§te, zm. 27 IV 1872 w Bukareszcie, poeta,działacz polit, i publicysta.

  Od 1815 H. uczył się w gr. szkole w Bukareszcie i w gimnazjumG. Lazara, w którym nast. 1820-28 wykładał matematykęi gramatykę; od 1829 wydawał w Jassach pierwsze rum.pismo „Curierul románese" oraz dodatek lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt

Do góry