Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HELMONT FRANCISCUS MERCURIUS van

  ur. 20 X 1614w Vilvoorde k. Brukseli, zm. 1699 w Berlinie, filozof i lekarz.

  Prowadził awanturnicze życie w Austrii, Włoszech, Angliii Niemczech; 1662 wszedł w konflikt z —» inkwizycją. Rozwinąłsformułowaną przez swego ojca (Jana Baptiste) i Paracelsusadoktrynę —> witalizmu, wykorzystując pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLEPUTTE GEORGE AUGUSTE

  ur. 31 VIII 1852 wGandawie, zm. 22 II 1925 w Lowanium, flamandzki działaczkat.-społ., polityk.

  Po studiach inżynierskich pracował w zarządzie koleipaństw., a nast. jako prof, architektury i budownictwa konstrukcyjnegouniw. w Lowanium (1876-1907); związany zBractwem św. Michała (o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELSINKI

  Miasto, stolica Finlandii (od 1842), kat. diecezjaobejmująca całą — Finlandię (II 3) oraz diecezja prawosławna.Osadzie targowej, zał. 1550 przez króla szwedz. Gustawa IWazę obok dzisiejszego miasta, 1569 król Jan III Waza nadałprawa miejskie; 1640 przeniesiono H. na obecne miejsce;1828 został przeniesiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER JOMTOW LIPMAN

  ur. 1579 w Wallerstein (Bawaria),zm. 7 IX 1654 w Krakowie, żyd. teolog.

  StudiowałTalmud w Mistku i Pradze; był rabinem w Mikulovie (1624),Wiedniu (1625) i Pradze (1627), gdzie kierował też szkołątalmudyczną (—> jesziwa); oskarżony o działalność przeciwpaństwu i religii kat. został 1629 aresztowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W DZIEJACH TEOLOGII

  Chrześcijaństwo od początkurozwijało się w środowiskach pozostających pod wpływemhellenizmu; począwszy od zhełlenizowanej Antiochii prowadziło misje wśród pogan, w wyniku czego nasilił się procesobustronnego oddziaływania; środkiem komunikacji był —»grecki język (koine); wyrażane w nim treści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /9 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W GENEZIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Ujawniające się nawielu płaszczyznach związki z kulturą hellenist. byly podstawąwyprowadzania (szczególnie od czasów odrodzenia) skrajnychteorii, wg których chrześcijaństwo miało wyrosnąć z hellenizmu oraz ulegać całkowitej h. (np. pod wpływem h. PawełApostoł miał przekształcić pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM

  (gr. hellenismos), okres lub forma kulturypowstałej w następstwie zdobywczych wojen AleksandraWielkiego i wzajemnego oddziaływania kultury gr. i orientalnej,opartej w podstawowych elementach na ideałach i pojęciachstaroż. — Greków, czyli na kulturze helleńskiej (330prz.Chr. - 30 prz.Chr.); po podboju Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOS

  (gr. słońce), gr. bóg Słońca, źródło światła iżycia, pan wzroku (leczył ślepotę oraz karał nią przestępców),syn tytana Hyperiona i tytanki Tei, małżonek Perseis.

  Wg Homera H. był bogiem, który wszystko widzi i słyszy,dlatego uznawano go za świadka czynów ludzkich (wzywanogo podczas przysięgi)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - DZIEJE

  H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIŚCI, hellenistoi

  Ludzie mówiący językiem gr.i równocześnie czujący się —» Grekami (sens przechodni czasownikahellenizein); ulegli wpływom prądu myślowo-kulturowego,zw. —> hellenizmem, przyjęli kulturę, zwyczaje i myśleniehellenist., chociaż nie wywodzili się z plemion gr.; —>hellenizacji uległa m.in. znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt

Do góry