Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK III (1)

  ur. 28 X 1017, zm. 5 X 1056 w Botfei(Góry Harzu), król Niemiec, cesarz, syn Konrada II (z dynastiisalickiej).

  Wychowywany był w Bawarii przez Brunona, abpa Augsburga,i Engilberta, bpa Freisingu; 1027 został księciem Bawarii,a 1038 Swewii; koronowany 1028 w Akwizgranie nakróla niem.; uczestniczył w wyprawach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK VI (2)

  ur. 6 XII 1421 w Windsorze, zm. 21 V1471 w Londynie, król ang. i franc. z dynastii Plantagenetów--Lancasterów; jedyny syn Henryka V i Katarzyny de Valois.

  Po śmierci ojca (1422) został proklamowany królem Anglii(koronowany 1429 w Westminsterze), a po śmierci dziadkaKarola VI - Francji (1431 koronowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK III (2)

  ur. 1 X 1207 w Winchester, zm. 16 XI1272 w Westminster, król ang. z dynastii Plantagenetów.

  Tron ang. uzyskał 1216 po śmierci ojca Jana bez Ziemi(jako wnuk Henryka II) dzięki poparciu duchowieństwa iwiększości baronów ang., którym regenci w imieniu H. potwierdziliWielką Kartę Wolności (— Magna charta)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK IX STARSZY

  ur. ok. 1388, zm. 11 XI 1467w Krośnie Odrzańskim, książę głogowski, krośnieński, kożuchowskii lubiński.

  W 1397 objął rządy, a 1423 przystąpił do sojuszu książąt dolnośląskich z królem Zygmuntem Luksemburskimprzeciw Polsce; 1433 przystąpił do układu książątśląskich z Polską i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRIQUEZ ENRIQUE SJ

  ur. 1536 w Porto (Portugalia),zm. 28 I 1608 w Tivoli k. Rzymu, teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1552; studia filoz.-teol. odbył w Kordowiei Salamance, gdzie później wykładał teologię; w sporachteol. dotyczących skuteczności —» łaski Bożej oraz —» predestynacjiopowiadał się (wbrew preferowanemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK III BIAŁY

  ur. ok. 1227-30, zm. 3 XII 1266,trzeci syn Henryka II Pobożnego i Anny, córki króla czes.Przemyśla Ottokara I, książę wrocławski.

  Do współrządów został dopuszczony 1247 przez starszegobrata —» Bolesława II Rogatkę; 1248 objął wraz z bratemWładysławem księstwo legnickie i głogowskie, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK II Św.

  ur. 6 V 973 w Abbach w Bawarii, zm.13 VII 1024 w Grona k. Getyngi, król niem. i ces. rzymski.

  Był synem Henryka Kłótnika, księcia Bawarii, z saskiejdynastii Ludolfingów; kształcił się pod kierunkiem benedyktynówWolfganga i Ramwolda; po śmierci ojca (995) objąłrządy w Bawarii, a 1002, głównie dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK III GŁOGOWSKI

  ur. między 1251-60, zm. 9XII 1309 w Głogowie, książę głogowski i wielkopolski, synKonrada I Głogowskiego i Salomei, córki Władysława Odonica.

  Po śmierci ojca (1273-74) został dziedzicem Głogowa; 1277opowiedział się za księciem wrocł. Henrykiem IV Probusemi wziął udział (z Przemysłem II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK de OSSO y CERVELLO Św.

  ur. 16 VII 1840w Vinebre k. Tarragony, zm. 27 I 1896 w Gilet k. Walencji,duszpasterz, pedagog, publicysta, założyciel licznych stowarzyszeńrei. i zgromadzenia zak. sióstr św. Teresy Wielkiej,znawca i propagator duchowości terezjańskiej;

  beatyf. 14 X1979, kanoniz. 16 VI 1993; wspomnienie liturg. 27...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK IV PROBUS (Prawy)

  ur. 1257-58, zm. 23 VI1290, książę wrocł. i krakowski.

  Był synem — Henryka III Białego i Judyty, córki KonradaI Mazowieckiego; po śmierci ojca 1266 opiekę nad H. przejąłstryj Władysław, abp Salzburga oraz król czes. Przemysł OttokarII, z którym sojusz stanowił trwały element w polityceksięcia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 311

  praca w formacie txt

Do góry