Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK GŁUCHY, Henryk z Selbach

  (niesłusznie zw.H. z Rebdorf), zm. 9 X 1364 w Eichstätt, kronikarz.

  Studiowałprawo i teologię prawdopodobnie w Bolonii, gdzie uzyskałmagisterium i przyjął święcenia kapł.; od 1328 był prokuratoremKurii pap. w Awinionie a po 1351 kanclerzem, sędziąi penitencjarzem.

  Opracował kronikę (Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HESJI St., Henryk Heinbuche z Langenstein

  ur. 1325, zm. 11 II 1397 w Wiedniu, filozof przyrody, teolog.

  Po studiach 1358-63 na uniw. paryskim wykładał tamże filozofięprzyrody; ok. 1367 przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniudoktoratu teologii wykładał także Pismo Św., a 1378został wicekanclerzem uniw. ; w czasie — schizmy zachodniejstanął po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK, Heidenryk OP bp.

  zm. 29 VI 1263 w Chełmnie,pierwszy bp chełmiński.

  Był przeorem dominikanóww Lipsku, 1238-40 prowincjałem w Polsce, 1245 kapelanemlegata dla Prus Wilhelma z Modeny, a nast. prolegatem pap.Innocentego IV do bpa Chrystiana; 1245 został konsekrowanyprzez Innocentego IV w Lyonie; a 1247 objął bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HUNTINGDON

  ur. ok. 1085 w diec. Lincoln,zm. 1155 w Huntingdon, ang. kronikarz. Związany zdworem bpa Roberta Bloet w Lincoln, 1110 został archidiakonemw Huntingdon; 1134 towarzyszył abpowi CanterburyTeobaldowi do Rzymu.

  Jego Historia Anglorum (Lo 1879)ma charakter kompilacyjny; w 12 księgach zawarł w niejm.in. historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z BEAUFORT kard.

  ur. ok. 1375 w Beaufort(Andegawenia), zm. 11 IV 1447 w Winchester, pap. dyplomata.

  Studiował w Cambridge i Oksfordzie; 1398 zostałbpem Lincolnu, a 1404 abpem Winchesteru; pap. GrzegorzXII mianował go 1409 legatem dla Anglii i Irlandii; na Soborzew Konstancji H. wypowiadał się za natychmiastowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK KIETLICZ abp.

  ur. ok. 1150, zm. 22 III 1219w Gnieźnie, reformator życia kośc. w Polsce (— gnieźnieńskaarchidiecezja I 4).

  Pochodził prawdopodobnie ze zgermanizowanej rodzinyczes. lub łużyckiej mieszkającej na Śląsku, a później w Wielkopolsce.Kontakty jego ojca z księciem Mieszkiem III Starymułatwiły H. objęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z BREN, Heinrich Brene OFM

  zm. 1302 weWrocławiu, abp-nominat gnieźnieński.

  Był synem księcia saskiegoTeodoryka i Eudoksji, córki księcia Konrada I. Związanyz Wrocławiem prowadził na Śląsku ożywioną działalnośćkośc. i polit.;

  1276 z polecenia króla Rudolfa I Habsburgaodwodził książąt pol. od sojuszu z królem czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z LAUFENBERGU OMel

  ur. ok. 1390 w Laufenburgu,zm. 31 III 1460 w Strasburgu, poeta rei. i muzyk.

  Od 1417 studiował w Heidelbergu; po święceniach kapł. byłwik. (1429-45) fundacji św. Katarzyny przy katedrze we FryburguBr., a od 1433 także dziekanem kapituły przy kościeleśw. Maurycego w Zofingen (szwajc. kanton Argowia);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z DIESSENHOFEN

  ur. ok. 1302 w Turgowii,zm. 24 XII 1376 w Konstancji, kronikarz.

  Po studiach prawniczych1316-24 w Bolonii, został rektorem uniw. i 1330 posłemgrafa Ottona Habsburga na dwór pap. do Awinionu,gdzie jako kapelan pap. Jana XXII kontynuował Historia ecclesiasticanova, libri XXIV — Bartłomieja z Lukki (LiberXXV, w:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK VII LUKSEMBURSKI

  ur. 1274 w Valenciennesk. Lille, zm. 24 VIII 1313 w Buonconvento k. Sieny,król niem. od 1308 i ces. rzymski od 1312.

  Na króla niem. wybrany został przez elektorów duch.(m.in. swego brata Baldwina, abpa Trewiru) i przy poparciupap. Klemensa V. H. podjął próbę wzmocnienia — cesarstwa(III 4) we Włoszech;

  po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt

Do góry