Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK z WÜLZBURGA OSB abp.

  Żył w XI w. Byłopatem w Wülzburgu k. Eichstätt lub w Weltenburgu k. Regensburga;

  ok. 1080 na dworze księcia Władysława Hermanaprawdopodobnie brał udział w przygotowaniu spisku przeciwkrólowi Bolesławowi II Śmiałemu i pośredniczył w zawarciuprzez Hermana małżeństwa z Judytą; stolicę arcybiskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /17.10.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z MÜGELN

  ur. 1320 w Mügeln (Miśnia), zm.ok. 1372, pisarz, tłumacz, teolog.

  Początkowo działał na dworze królów czes. Jana Luksemburskiegoi jego syna Karola IV, 1352-53 na dworze królawęg. Ludwika I Wielkiego i 1358-65 Rudolfa IV w Austrii.

  Spuścizna H., obejmująca oprócz literatury m.in. zagadnieniateol., hist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /17.10.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK ZDIK CRSA bp.

  ur. ok. 1080 w Czechach,zm. 25 VI 1150, działacz kościelny.

  Prawdopodobnie był synem kronikarza czes. Kosmy; święceniakapł. przyjął w Moguncji i 1126 został bpem ołomunieckim(morawskim); 1131 przeniósł katedrę ołomuniecką dokościoła św. Wacława, którego budowę ukończył i erygowałprzy nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /17.10.2012 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK PINCERNA, zw. Schenk OTeut bp.

  zm. 25XI 1301. Był kapłanem w zakonie krzyżackim; 1291 wybranybpem chełmińskim, otrzymał 1292 prowizję od abpa ryskiego,nie uznając zwierzchnictwa metropolii gnieźn.;

  brałudział w kapitułach gen. Krzyżaków (1292, 1296); 1295 zostałw Rzymie oskarżony przez abpa Jakuba Świnkę o bezprawnewyłamywanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /17.10.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK LEW

  ur. 1129, zm. 6 VIII 1195 w Brunszwiku,wnuk ces. Lotara III, książę saski i bawarski, pogromca ikolonizator Słowian połabskich.

  Pochodził z rodu Welfów; 1142 został księciem saskim i1147 wziął udział w wyprawie krzyżowej przeciw Słowianompołabskim w celu rozszerzenia swego panowania; nie dopuści!do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK IV z LIDZBARKU, Heinrich IV Heilsberg von Vogelsang bp.

  ur. ok. 1360, zm. 4 VI 1415 w Lidzbarku.

  Studiował (zapisany do nacji pol.) prawo w Pradze; 1386był prob, w Barczewie i od 1387 oficjałem biskupim; 1391został kanonikiem warm., 1398 zaś administratorem kapitulnymw Olsztynie i 1401 bpem warmińskim.

  Początkowo wdobrych układach z Krzyżakami (oddał im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z LOZANNY

  zm. 1148 prawdopodobnie wTuluzie.

  Był mnichem (być może w Cluny), nast. eremitą, aw końcu nieortodoksyjnym kaznodzieją wędrownym; działałm.in. w Lozannie, Le Mans (1116), Pizie, Poitiers, Bordeaux,Albi i Tuluzie; początkowo nauczał w duchu reform gregoriańskich,nawołując lud i duchowieństwo do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z MERSEBURGA (MAGDEBURGA) OFM

  zm. 1276, kanonista.

  Był lektorem studium i przełożonymzakonu w Magdeburgu; znany jest jako autor Summa superV libros „Decretalium Gregorii IX" (ok. 1242), występującejrównież jako Commentarius lub Lectura, zawierającej zarysprawa kan.; łączono ją najczęściej z Apparatus ad Summamfratris H. (ok. 1260)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK LETGALCZYK, Henryk Łotysz, Henricus de Lettis

  zm. po 1259, autor Chronicon Lyvoniae (wyd. W.Arndt, MGHSS XXIII 231-332; G.H. Pertz, Han 1874; L.Arbusow, A. Bauer, Han 1955).

  Wg M. Hellmanna pochodziłz okolic Magdeburga, wg innych (Pertz, H. Łowmiański)z Letgalii; wychowywał się w klasztorze Segeberg; 1205 przybyłdo Rygi jako scholar bpa — Alberta z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z GANDAWY

  ur. przed 1240 w Gandawie,zm. 23 VI (lub 1 VII) 1293 w Paryżu (lub Tournai), filozof iteolog, doctor solemnis (—» doktor 2), od 1609 patron studiumzakonu serwitów.

  1. Ż y c i e i d z i e 1 a - Dane dotyczące pierwszego okresużycia H. są nieznane lub niepewne; 1267 został kanonikiemkatedralnym w Tournai, 1276...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /21 607

  praca w formacie txt

Do góry