Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HERAKLIAN z CHALCEDONU bp.

  Żył w VI w. Byłautorem pism przeciw Soterychowi z Cezarei Kapadockiej (zwolennik monofizyty Sewera z Antiochii) oraz przeciw manichejczykom,o czym wspomina Maksym Wyznawca (PG91,125-126), a także Focjusz, twierdząc, iż dzieło H. Katamanichaion liczyło 20 ksiąg (Bibliotheca 85; PG 103,287-288);

  z lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST JAN ks.

  ur. ok. 1540 w Nowym Mieście, zm.15 III 1601 we Lwowie, teolog, brat Benedykta.

  Po studiach 1556-58 na wydz. artium w Akademii Krak.rozpoczął 1562 wykłady retoryki w Akademii Lubrańskiego(dla swych uczniów wydał Rhetorica, Kr 1566, i Rhetoricumcompendium, Kr 1566, Pł 1817); równocześnie studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART JOHANN FRIEDRICH

  ur. 4 V 1776 w Oldenburgu,zm. 14 VIII 1841 w Getyndze, filozof, psycholog, pedagog,twórca —> herbartyzmu.

  Po studiach 1794-97 w Jeniepracował jako prywatny nauczyciel w Bernie (poznał się zLH. —> Pestalozzim, który wpłynął na jego zainteresowaniapedagog.; 1802 H. habilitował się w Getyndze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT

  Żył w 2. poł. II w., egzegeta. Wymienianyprzez EuzebHist (V 27) na pierwszym miejscu wśród 6 wybitnychautorów chrzęść, żył w czasach panowania cesarzyrzym. Kommodusa (180-192) i Septymiusza Sewera (193--211); w duchu antygnostyckim napisał objaśnienia do listówApostoła (prawdopodobnie Pawła) Eis ton...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBIGNY MICHEL d' SJ bp.

  ur. 8 V 1880 w Lille,zm. 23 XII 1957 w Aix-en-Provence, franc. działacz kościelny,orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1897 w Saint-Acheul k. Amiens; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. Gemert (Holandia) i Enghien(Belgia) przyjął święcenia kapł. i 1911 uzyskał doktoratteologii, którą 1911-21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBARTYZM

  Kierunek w pedagogice szkoły tradycyjnej2. poł. XIX w., wywodzący się z psychologii i pedagogikiJ.F. — Herbaría ( rozwinięty przez jego kontynuatorów),z czasem zw. też „starą szkołą" wychowania w opozycjido „nowej szkoły" (Liga Nowego Wychowania).

  Zwolennikami h. byli w Niemczech m.in. T. Ziller, W.Rein...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT z EFEZU

  ur. ok. 540, zm. ok. 480 prz.Chr.,gr. filozof, autor prozatorskiego dzieła Peri fyseos (zachowałosię ok. 130 fragmentów wyd. przez H. Dielsa i W. KranzaDie Fragmente der Vorsokratiker [VS] I, B 1903, 19516), napisanegopełnym symbolów i paradoksów językiem, któryprzyniósł H. przydomek „ciemny" (skoteinos).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERGER WALERY

  ur. 1562 we Wschowie, zm.1627 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz reformacyjny.

  Studiowałwe Frankfurcie n. Odrą i w Lipsku; od 1584 był nauczycielemszkoły łac. we Wschowie, od 1590 diakonem, a1599 pierwszym kaznodzieją; pisał pieśni kośc. do śpiewnikówewang. (tłumaczone na język pol.), medytacje rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIUSZ I, Flavius Heraclius

  ur. ok. 575 w Kapadocji,zm. 11 II 641, ces. bizantyjski od 610, zał. dynastiiherakleańskiej (610-711).

  Pochodził z rodziny orm., był synem egzarchy Afryki; poobaleniu uzurpatora Fokasa (602-610) ogłoszony bazyleusem,został ukoronowany przez patriarchę —» Sergiusza I. W porozumieniuze Stolicą Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT GEORGE

  ur. 3 IV 1593 w Montgomery, zm.1 III 1633 w Bemerton k. Salisbury, ang. poeta, reprezentantnurtu —» caroline divines, brat Edwarda.

  Pochodził z rodzinyarystokratycznej ; 1605-09 kształcił się w Westminster School,a nast. w Trinity College w Cambridge, gdzie 1618 zostałwykładowcą retoryki i 1620-27 pubi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 751

  praca w formacie txt

Do góry