Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HEREZJA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Zjawisko h. nie byto pojmowaneprzez teologów jednoznacznie, a zakres pojęcia h. i jejokreślenie zmieniało się w ciągu wieków.

  1. W B i b l i i - użycie terminu h. może oznaczać naukę,wyodrębniony kierunek bądź też —> schizmę lub —» sektę rozbijającąjedność; w LXX występuje zwł. na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /13 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDIA JOSÉ MARIA

  ur. 31 XII 1803 w Santiago deCuba, zm. 7 V 1839 w Toluca de Lerdo k. Meksyku, pisarzkubański.

  Po studiach filologii klasycznej na uniw. w Caracas ukończył1821 prawo w Hawanie i założył czasopismo „Bibliotecade las Damas"; podejrzany o konspirację przeciw rządowihiszp., opuści! 1823 Kubę i przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBORN NIKOLAUS OFMObs

  Właściwie Ferber (wDanii zw. Stagefyr - Płonąca Pochodnia), ur. ok. 1480 wHerbom, zm. 14 IV 1535 w Tuluzie, pisarz polemiczny.

  W zakonie pełnił różne funkcje, m.in. gwardiana w Marburgui Brühl, prowincjała (1529-32) i kaznodziei katedralnegow Kolonii, od 1532 komisarza gen. we Francji i Hiszpanii,a od 1533...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  1 . A s p e k t  p r a w n y -H. nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczeniejakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,albo uporczywe powątpiewanie o niej (KPK z 1983, kan.751); jeżeli h. jest świadoma i dobrowolna, stanowi obok —>apostazji oraz —» schizmy najcięższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

  (łac. hereditas spadek, dziedzictwo),stanowisko podkreślające w rozwoju jednostki lub gatunkubardziej wagę elementów wrodzonych (—» natywizm,psychol. —» aprioryzm) niż czynników środowiskowych (—»enwironmentalizm).

  Elementy wrodzone (—» dziedziczność) określają wg h.charakter oraz możliwości uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT MAMERT ks.

  ur. 1789 w Kaczynie k. Kowna,zm. 1873 w Wilnie, patrolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Seminarium Głównym w Wilnie 1808-12 przyjął święcenia kapł. izostał prob, w Klewaniu; 1816 uzyskał doktorat teologii;1819 został kanonikiem kapituły katedralnej w Łucku; 1812--29 był rektorem Seminarium Głównego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

  ur. 3 III 1583 w Eyton-on-Severn (Shropshire), zm. 20VIII 1648 w Londynie, filozof, polityk i pisarz, brat Georga.

  Studiował w Oksfordzie, a 1608-16 podróżował po Europie;1619-24 był ambasadorem ang. w Paryżu.

  Napisał m.in. Deveritate (P 1624), De causis errorum (Lo 1645, przedr. St1966), De religiom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERALDYKA PAPIESKA

  Dział heraldyki kościelnejzajmujący się herbami papieży, dygnitarzy oraz urzędów papieskich.

  1. S y m b o l i k a - W h.p. tiara, zw. koroną pap. (regnum),była uroczystym nakryciem głowy papieża, używanymw czasie sprawowania uroczystości pozaliturg., gdy występowałon jako wikariusz Jezusa Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST, Herbestus Neapolitanus BENEDYKT SJ

  ur.1531 w Nowym Mieście, zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, teologpolemista, pedagog, brat Jana.

  Po studiach na wydz. artium Akademii Krak. uzyskał 1550bakalaureat i uczył w miejskiej szkole par. we Lwowie, której1555 został rektorem; od 1558 prowadził szkołę par. przykościele Mariackim w Krakowie; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbačiáuskas

  ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Litwa), zm. 3XII 1944 w Krakowie, krytyk, historyk literatury, publicysta.

  Był Litwinem piszącym głównie po polsku; 1901-06 studiowałna UJ i 1911-24 był tam lektorem języka litew.; 1904 wKrakowie założył litew. stowarzyszenie społ.-nauk. Ruta. Publicystykahist.-polit. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt

Do góry