Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneutike (techne), sztukaogłaszania, tłumaczenia, wyjaśniania i wykładania), praktykainterpretacji, prowadząca do rozumienia lub teoria interpretacjijako namysł nad warunkami i normami rozumienia tekstumówionego i pisanego (sakr. oraz świeckiego, zwł. tekstówpoetyckich, świętych, prawniczych), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH

  Najogólniejh. zajmuje się problemami związanymi z rozumieniem, interpretacją,tekstem, człowiekiem, jego dziejami i kulturą. Hermeneutanie zadowala się łatwo uchwytnym sensem, lecz poszukujeukrytej, głębszej lub normatywnej prawdy. Różnicemiędzy koncepcjami h. mają podstawę w badanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /17 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA PRAWOSŁAWNA

  Koncepcjah. jest pochodną rozumienia —> dogmatu (II), a zwł. —* dogmatówewolucji (II); odrzucając możliwość obiektywnego rozwoju(wzrostu) —> reguł wiary (są one bezpośrednią interpretacjąfaktów zawartych w Piśmie św. i nie mogą wykraczać poza dorobekTradycji) rola hermeneutycznej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAS

  Autor Pasterza (gr. Poimeń), pisma wzorowanegona apokalipsach żyd., zaliczanego tradycyjnie do dzielojców —» apostolskich.

  1. I m i ę  a u t o r a pojawia się wielokrotnie w pierwszejczęści tekstu (wizje 1-4). Orygenes (In Rom. 10,31) i niektórzypóźniejsi ojcowie identyfikowali go z Hermasem, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA KATOLICKA

  Metodol. opracowaniestruktur rozumienia, wykładu i interpretacji językawiary kat., występujące w różnych postaciach: jako —» biblijnahermeneutyka, rodzaj nauki teol., zespół reguł poznaniateol. oraz uporządkowany wyraz samorozumienia chrześcijańskiego.

  A. HISTORIA - H. zrodziła się w czasach formowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /24 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA PROTESTANCKA

  Specyfikęh. jako interpretację wiary (—> dogmat III) określają tu nast.zasady:

  ° zasada sola Scriptura postuluje traktowanie słowa Bożegozawartego w pismach ST i NT jako nadrzędnego, a nawetjedynego kryterium poprawności wiary, teologii i kośc. nauczania(regula reguł, norma norm i miara miar); tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEGILD Św.

  ur. ok. 560, prawdopodobnie wToledo, zm. 585 w Tarragonie.

  Syn króla Wizygotów zach. Leowigilda (569-586) i Teodozji- siostry świętych: —> Florentyny, — Fulgencjusza z Astigi,— Izydora i —» Leandra z Sewilli; ożeniony z kat. księżniczkąIngondą, prześladowaną na dworze w Toledo przez Goswindę(druga żona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANNSBURSKA MISJA, Hermannsburger Mission

  Protest, stowarzyszenie mis. głoszące, że działalnośćmis. jest zadaniem wszystkich chrześcijan i Kościoła, chcącegozachować swą tożsamość.

  Pierwszym protest, stowarzyszeniem mis. Dolnej Saksoniibyło zał. 1834 przez L. —> Harmsa Lauenburskie Stow. Misyjne,afiliowane do Reńskiego Tow. Misyjnego, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANOWICZ JÓZEF MIC

  Pseud. Wincuk Adważny,ur. 4 III 1890 w Holszanach na Wileńszczyźnie, zm. 26XII 1978 w Londynie, pisarz i poeta białoruski.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Wilnie przyjął 1913święcenia kapł., po czym był wikariuszem w kilku parafiach,a 1924 wstąpił do marianów; 1932-36 pracował w szkole wHarbinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANOWICZ SZYMON OFMObs

  ur. 1598 lub 1604,zm. 8 IX 1668 lub 7 X 1674 w Krakowie, malarz.

  Tradycjazak. przypisuje mu autorstwo obrazów ołtarzowych (powstałychpo 1630) w bazylice Bernardynów w Leżajsku: MatkaBoska Niepokalanie Poczęta, Św. Elżbieta, Św. Maria Magdalena,Wizja św. Jacka, Wizja św. Bernardyna ze Sieny, Wizjaśw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt

Do góry