Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIEI, Hieizan

  Wzniesienie na pn. wschód od Kioto wJaponii, na którym znajduje się zespól świątynny Enryakuji,stanowiący centrum buddyjskiej szkoły —» tendai (1989 liczyła3716 świątyń oraz 600 000 wyznawców), również ośrodekmiędzyrel. spotkań.

  W 788 powstała na górze H. świątynia i klasztor buddyjski(—» buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNTA, Giacinta Marescotti Św.

  ur. 1585 w Vignanellok. Viterbo, zm. 30 I 1640 w Viterbo.

  Pochodziła z rodu książęcego, córka Marka Antoniego iOktawu Orsinich; 1605 na życzenie ojca wstąpiła do klasztorufranciszkanek III zakonu św. Bernardyna w Viterbo, wktórym uprzednio kształciła się; po przebytej chorobie (1615)rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  H. stanowi formęszczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu —»Kościołem opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanymuczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa, wyróżnianąze względu na podział funkcji w społeczności — LuduBożego i stanowiącą podstawę ustroju właściwego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /16 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAKAS z LEONTOPOLIS

  ur. ok. 270 w Leontopolis,zm. ok. 360, inicjator grup monastycznych w delcie Niluna przełomie III i IV w.

  H. był wszechstronnie wykształconym lekarzem; wg Epifaniusza,bpa Salaminy, był uczniem Orygenesa (Haer. 67,1;Ancoratus 82); interesował się astronomią i magią, znał napamięć Pismo Św.; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  (łac. hibernare zimować), stan znacznegoobniżenia intensywności procesów życiowych (—» anabioza)związany z oziębieniem organizmu.

  1. A s p e k t  b i o m e d y c z n y - W biologii h. jest formąodrętwienia lub śpiączki zimowej występującej u niektórychzwierząt w okresie jesienno-zimowym w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPETRA, Jerapetra

  Bpstwo staroż. na Krecie;znany bp gr. z V w. oraz bpi łac. od XIII do poł. XVII w.;połączone 1571 z bpstwem Sitea, zachowało nazwę H.; obecnieH. jest siedzibą tytuł, bpstwa łac. i prawosławnego.

   

  HierCat I 285, IV 202; G. Fedalto, La Chiesa latina In Oriente, Studi religiosi 3, Vr 1976, II 130.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

  Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

  H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

  Żyjący w III lub IVw. w Aleksandrii, egzegeta. Często błędnie utożsamiany jestz H., bpem egip., męczennikiem z czasów ces. Dioklecjana(EuzebHist VIII 13), lub poganinem z V w., glosatorem (leksykografem);

  H. prawdopodobnie był (obok Orygenesa) autoremkryt. tekstu Pisma św., a skorygowaną przez niegoLXX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYNE JAN ks.

  ur. 9 V 1804 w Głubczycach, zm. 28 X1871 we Wrocławiu, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1828 święcenia kapł., po czym przez 30lat pracował w duszpasterstwie; 1857 objął we Wrocławiu beneficjumprzy kaplicy św. Elżbiety w tamtejszej katedrze orazzostał kustoszem Biblioteki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  zm. po 450, egzegetai kaznodzieja.

  Jako mnich przyjął ok. 412 święcenia kapł. w Jerozolimie iwraz z bpem tego miasta uczestniczył 431 w —» Efeskim Soborze;był podejrzewany przez pap. Pelagiusza I o sprzyjaniemonofizytyzmowi (nie potwierdzają tej opinii zachowanepisma H.); niektóre idee chrystologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 128

  praca w formacie txt

Do góry