Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIERARCHIA CATHOLICA

  Wielotomowe dzieło wydawaneprzez franciszkanów konwentualnych (—» franciszkanieI 2), zawierające udokumentowane katalogi (listy) hierarchówi stolic biskupich Kościoła kat. (od 1198 do czasówwspółcz.; dotąd zrealizowane do 1903), zainicjowane przezK. —> Eubela.

  Zestawienia hierarchii rozpoczęto od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - IKONOGRAFIA

  Wyobrażenia H. należą do najpopularniejszychw sztuce chrzęść, i odznaczają się dużą różnorodnością;H. przedstawiany jest jako ojciec Kościoła i kardynał,uczony i egzegeta, a szczególnie jako pokutujący eremita; indywidualnymatrybutem H. jest oswojony lew (zgodnie z legendą).

  Jako o j c i e c K o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /10 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROKLES

  ur. ok. 250 w prow. Karia, zm. po 308 wAleksandrii, namiestnik Palmiry, Bitynii i Dolnego Egiptu.

  Wg Laktancjusza H. był doradcą ces. —> Dioklecjana wsprawie wydanych przez niego rozporządzeń dotyczącychprześladowania chrześcijan; sprawując kolejno urząd namiestnikaw Palmirze, Bitynii oraz w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS, Hierapolis in Phrygia

  (gr. święte miasto),miasto i metropolia w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II(Pamukkale k. Smyrny na pn.-zach. krańcach —» Frygii).

  Założone 190 prz.Chr. przez króla Pergamonu EumenesaII (197-159 prz.Chr.), było znane jako Hieropolis dzięki gorącymźródłom wód mineralnych, którym starożytni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

  Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum wrękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzeniazak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkościąw utworach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS in SYRIA

  (Menbidż w Syrii), abpstwo zIV w., opanowane w VI w. przez monofizytów; od IX doXII w. istniała tu jakobicka metropolia i bpstwo nestoriańskie;z XII w. pochodzi wzmianka o abpstwie łac.; obecnie H.jest tytuł, metropolią łac. oraz tytuł, abpstwem dla gr. melchitówkatolików i tytuł, bpstwem dla syr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

  Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

  Hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

  (gr. hieros święty, arche początek, zasada,władza), pojęcie (o nieuwyraźnionej treści, którego znaczeniemodyfikuje niejednokrotnie kontekst zastosowania)wykorzystywane dla ujęcia organizacji złożonego —> układu(ludzi, rzeczy, funkcji i pojęć, np. —> hierarchia prawd wiary)poprzez ukazanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  (arab. wywędrowanie), ucieczka 622 —» Mahometaz Mekki do Medyny (Jathrib), będąca wyrazem ostatecznegozerwania przez niego więzi z własnym rodemHaszymitów (z plemienia Kurajszytów).

  W 639 kalif Umaribn al-Chattab, podkreślając znaczenie h. jako wydarzeniainicjującego powstanie autonomicznej rei.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - DZIEJE i RODZAJE

  Termin h., obcy staroż. językowigr., posłużył Pseudo-Dionizemu Areopagicie w Peri tesuranias hierarchias do określenia h. aniołów (—» anioł), a wPerl tes ekleslastlkes hierarchias do oddania hierarchicznejstruktury Kościoła; można w tym widzieć wpływ, charakterystycznegodla —» neoplatonizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /12 876

  praca w formacie txt

Do góry