Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HIEROLOGIA

  (gr. hieros święty, logos słowo, nauka),w systematyce E. Gobleta d'Alviellego drugi stopień badańreligioznawczych, na którym dokonuje się porównywania różnychreligii na podstawie analizy, klasyfikacji i interpretacjizjawisk i faktów rei.; popularnie termin h. jest stosowany naokreślenie naukowego badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERODULE

  (gr.), osoby poświęcone bóstwu; w religiachEgiptu, Mezopotamii i Kanaanu h. uczestniczą w różnychaktach kultycznych, zwł. w —» prostytucji sakralnej,przez którą łączyły się z bóstwem, przede wszystkim z boginiąpłodności (jej prototypem w świecie sem. była —» Asztarte);

  w Izraelu mimo zakazu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św.

  ur. 347 w Strydonie (Dalmacja), zm.30 IX 420 w Betlejem, doktor Kościoła, tłumacz, egzegeta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANIA

  (gr. hieros święty, nadprzyrodzony, faineinobjawiać, ukazywać, manifestować), zamanifestowanie sięBoga (bóstwa) w historii poprzez znaki epifanijne (zarównoprzedmioty, jak i osoby, które na mocy pośredniego czy bezpośredniego działania Bożego są znaczone rysem transcendencjii sakralności).

  Termin h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  H. pochodził z bogatej rodzinychrzęść; 360-367 odbył studia w Rzymie pod kierunkiem DonataEliusza; zaprzyjaźnił się tu z Rufinem z Akwilei i Heliodorem,bpem Altinum, a 366 przyjął chrzest z rąk pap. Liberiusza;

  podczas pobytu na dworze ces. w Trewirze (367-370)zapoznał się z życiem monastycznym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANT

  Najwyższy kapłan bogini — Demeter zateńskiego rodu Eumolpidów, kierujący eleuzyjskimi —> misteriamii wtajemniczający ich uczestników w poznanie mit.świata boskiego;

  wg religioznawstwa pośrednik, zwykle osobowy(chociaż tę funkcję mogą pełnić również przedmioty,rzeczy martwe, rośliny i zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - DZIEŁA

  1. T ł u m a c z e n i a - H. znany jest główniez przekładu ksiąg protokanonicznych ST z języków oryginalnychi rewizji dawnych łac. tłumaczeń Pisma św. (PL 29,525--530; wydal R. Weber Biblia Sacra luxta vulgátám versionem,St 1975); pracę nad przekładem rozpoczął 383 od korekty(tam, gdzie chodziło o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGAMIA

  (gr. hieros święty, gamos małżeństwo),święte małżeństwo bóstw, a także związek nieba (czynnikmęski) z ziemią (czynnik żeński, stąd Matka-Ziemia), stanowiącynajbardziej pierwotną postać h.

  W religiach ludów rolniczych, szczególnie na BliskimWsch. (—» agrarne religie), święte małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - BRACTWA

  Pod wezw. H. powstały we Włoszech podkoniec XV w. jako instytucje charytatywne zbliżone do średniow.bractw Bożej Miłości zakładanych m.in. przez Bernardynaz Fełtre (—» bractwo kościelne III); powstałe w RzymieConfraternitas Divini Amoris sub divi H. protectione, zał.1497 przez kard. Giulia de Medici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGRAFIA

  (gr. hieros święty, graf ein opisywać),wg tradycyjnej systematyki E. Gobleta d'Alviellego, przyjętejna kongresie historii religii w Oksfordzie (1908), jedna zdyscyplin religioznawczych (obok —» hierologii i — hierozofii)opisująca przejawy religijności we wszystkich religiach; h.,posługując się metodą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt

Do góry