Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HILARIÓN z GAZY Św.

  ur. 291 w Tabatha k. Gazy,zm. 371 na Cyprze, organizator eremityzmu w Palestynie.

  Wg świadectw św. Hieronima (Vita sancii H., PL 23,29-54;Żywot świętego H., PSP X 32-59) i HE Sozomena (PG67,593-1630; Historia Kościoła, Wwa 1980, passim) H. zostalwysłany przez rodziców do Aleksandrii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY Św.

  zm. 29 II 468 w Rzymie, papież od 19 XI461.

  Pochodził z Sardynii; jako archidiakon Kościoła rzym.był 449 legatem pap. na synodzie w — Efezie (III), skąd potajemnie wyjechał, zmuszony przez — Dioskura I do potępieniapatriarchy —> Flawiana; uczestniczył też w dyskusjachna temat święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z ARLES Św. bp.

  ur. 401 w Galii, zm. 5 V 449w Arles, organizator życia kośc, kaznodzieja, pisarz.

  Pochodził z rodziny patrycjuszów; pod wpływem swegokrewnego św. Honorata przyjął chrzest i wstąpił do zał. przezniego klasztoru w —> Lerynie; przedstawiony przez Honorataludowi jako kandydat na bpa Arles, został nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGÜEY, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey

  Diecezjaw Dominikanie eryg. 1 IV 1959 jako sufr. Santo Domingo;zajmuje 6767 km2 i liczy 415 000 mieszk.. w tym 399 000katolików, 18 parafii, 13 księży diec. i 11 zak., 15 zakonników,71 sióstr.

  W H. znajduje się schronisko dla bezdomnych i ubogich,tzw. Miasteczko Nazaret, wzniesione za pieniądze przeznaczonena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIMITKI

  Żeńska gałąź —» hieronimitów, mającaanalog, strukturę i duchowość, oraz nazwa zgromadzeń zak.zakładanych pod patronatem św. —* Hieronima.

  ° M n i s z k i , Religiosas de la Orden de san Jerónimo,zak. mniszy zainicjowany 1375 w Sisla k. Toledo przez MarięGarcía i Mayor Gómez, istniejący w kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARÍAN bp.

  Żył w 2. poł. IV w. w pn. Afryce, chronograf.

  Znany jest jako autor pism De radone Paschae etmensis oraz De cursu temporum (PL 13,1097-1114; C.C.Frick Chronica minora, L 1892, I 153-174), stanowiących całośći zredagowanych 397; dołączone jest do nich Expositiotemporum H. (MGHAuctant 13,415-417)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROTHEOS, Hieromonachos

  Mnich bizant. z XIII w.

  Początkowo umiarkowany, z czasem stał się fanatycznymprzeciwnikiem patriarchy Jana XI Bekkosa i prounijnej politykices. Michała VIII Paleoioga (1277-78); w czasie prześladowańprzeciwników unii był więziony.

  Wśród dzieł polem. H. wyróżniają się 4 traktaty: graficznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM HERMOSILLA bł. OP bp.

  ur. 30 IX 1800w Santo Domingo de la Calzada (Kastylia), zm. 1 XI 1861(Tonkin), hiszp. misjonarz, męczennik.

  Do zakonu wstąpił1815 w Walencji; 1826 wyjechał na misje na Filipiny; 1829przybył do Tonkinu (Wietnam). Działał w czasie prześladowańchrześcijan, które szczególnie wzmogły się po wydaniu1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN, Itarion

  ur. w pocz. XI w., zm. po 1150,prawosł. metropolita kijowski, teolog, kaznodzieja. Był kapłanemprzy pałacowej cerkwi Świętych Apostołów w Berestowiepod Kijowem, gdzie zasłynął jako uczony (znał językgr. i bizant. literaturę teol.) i asceta; 1051 na życzenie księcia—» Jarosława Mądrego jako pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROZOFIA

  (gr. hieros święty, sofia mądrość), wg posiadającejhist, znaczenie systematyki dyscyplina religioznawstwa(— hierografia) wartościująca opracowany krytycznieprzez — hierologię materiał;

  h. dopatruje się praw logikiobecnych w dziedzinie religii, starając się dotrzeć do uniwersalnej,niezmiennej zasady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt

Do góry